Realizatorzy projektu

OŚRODEK KULTURY IM. C.K. NORWIDA 
wnioskodawca i administrator projektu „Nowa Huta – Nowa Szansa”, realizowanego przez PARTNERSTWO INICJATYW NOWOHUCKICH w ramach PIW EQUAL. Od lipca 2005 do 2006 roku prowadził bezpośrednie prace nad utworzeniem Ogrodu Doświadczeń.
Koordynator: Danuta Szymońska

KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY
gospodarz Parku Lotników Polskich z zakresem zdań w ramach PIW EQUAL realizowanych od marca 2006 roku: udostępnienie i zagospodarowanie terenu, produkcja urządzeń edukacyjnych, przygotowanie zespołu pracowników oraz testujące i publiczne udostępnianie ekspozycji.  
Lider: inż. Joanna Niedziałkowska

STOWARZYSZENIE „U SIEMACHY”
rekrutacja pracowników i realizacja zadań promocyjnych.
Koordynator: mgr Agata Otrębska

GMINA KRAKÓW
pomoc i kontynuacja prac nad pełną realizacją koncepcji po zakończeniu Projektu EQUAL

Partnerzy wspomagający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – rekrutacja pracowników z grupy podopiecznych MOPS
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – rekrutacja pracowników z grupy bezrobotnych
Ośrodek Szkolenia i Wychowania nr 1 OHP w Krakowie – rekrutacja absolwentów
Stowarzyszenie „U Siemachy” – rekrutacja pracowników spośród wychowanków
Instytut Przedsiębiorczości PRYMUS i jego Centrum Przedsiębiorczości Społecznej
– weryfikacja rekrutacji i organizacja szkoleń przyszłej kadry instruktorów oraz pracowników technicznych

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”.