Rada muzeum

SKŁAD OSOBOWY
RADY Muzeum Inżynierii i Techniki
KADENCJA V
 18 sierpnia 2019 - 18 sierpnia 2023.

 

1) Robert Firmhofer Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

2) dr inż. arch. Piotr Gerber Adiunkt w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

3) dr Karol Janas Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

4) dr Jan Maćkowiak Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie

5) dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

6) Jacek Salwiński Zastępca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Krakowa

7) Tadeusz Trzmiel Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

8) dr hab. Michał F. Woźniak Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

9) Katarzyna Olesiak Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.