Ogród - oddział Muzeum Inżynierii i Techniki

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema jest oddziałem Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.

Siedziba Muzeum mieści się przy ul. św. Wawrzyńca 15.