Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema jest oddziałem Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.
Na powierzchni ponad 6 ha parku rozmieszczone są:
- urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki,
- ekspozycja geologiczna „Geo-gródek”,
- ekspozycja sensoryczna „Zapachowo”,
- zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema – „Lem-birynt”.

W każdym sezonie trwającym od drugiej połowy kwietnia do końca października Ogród oferuje zwiedzanie, udział w warsztatach, pokazy spektakularnych eksperymentów naukowych.

Historia powstania
Ogród - oddział Muzeum Inżynierii i Techniki
Stanisław Lem - patron Ogrodu
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Deklaracja Dostępności