KONKURS LITERACKI

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO

Spośród 36 nadesłanych limeryków nadesłanych limeryków jury wybrało 10 najlepszych. Prezentujemy je poniżej wraz z ilością przyznanych punktów.

Ostatecznie postanowiono:
1. Nie przyznawać pierwszej nagrody
2. Drugą nagrodę – mikroskop cyfrowy – przyznać panu Arturowi Kozłowskiemu z Ząbkowic Śląskich („Bon apetit”)
3. Dwie trzecie nagrody – przyznać pani Barbarze Banach ze Świdnicy („Lemisław z Kralwowa”) i pani Irenie Gerus-Piaseckiej z Wrocławia („Człowiek z Marsa”). Pani Barbara dostaje dziewięć książek Mistrza, a pani Irena wieczne pióro
4. Dwie czwarte nagrody – kolorowe albumy Andrzeja Mleczki z jego autografem – przyznać pani Irenie Gerus-Piaseckiej z Wrocławia („Pirx na Edenie”) i pani Annie Wajdzie z Sosnowca („Via poczta”)
5. Pięć równorzędnych wyróżnień – pozostałe nagrody wymienione w konkursie literackim – przyznać pani Barbarze Banach ze Świdnicy („Lemofan półgłowy”), panu Bogdanowi Krajewskiemu z Australii („Limeryk o Włochu”), panu Maciejowi Kuźmińskiemu z Wieliczki („Pewien ocean”), panu Pawłowi Szczecińskiemu z Ostrołęki („Ijon Tichy w DG”) oraz pani Annie Wajdzie z Sosnowca („Tubylec A”)

Nagrody wyślemy pocztą. Dziękujemy za wspólną zabawę.


O metodzie


Regulaminowo napłynęło 36 limeryków. Zostały one zanonimizowane i ponumerowane, i w takiej postaci trafiły do Wysokiego Eksperckiego Jury.

W jego skład weszli nasi słynni poloniści (pan profesor Jan Miodek i pan profesor Jerzy Bralczyk oraz ekspertka limerykowa pani docent Maria Tarnogórska), czołowi pisarze SF i krytycy literaccy (pan Marek Oramus i pan Maciej Parowski), sławny Mistrz Mowy Polskiej pan redaktor Tadeusz Sznuk, współzawiadujący internetową stroną Mistrza krytycy-lemofile Juliusz Mróz, OlkaPolka i Maziek, a na ostatku niżej podpisany.

Każdy juror mógł wskazać – wedle własnego gustu, smaku i widzimisię – nie mniej niż pięć i nie więcej niż dziesięć limeryków. Tym czysto arytmetycznym sposobem ukształtowała się statystyczna pierwsza dziesiątka utworów, które można sobie przeczytać poniżej.

Teraz do roboty wzięło się trzyosobowe Jury Główne Lemoniady ‘2016 (Sworst, Gardian, Remuszko), którego zadaniem było wybrać nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć spośród w. w. pierwszej limerykowej dziesiątki. Jedynym dziełem, które wskazali wszyscy trzej panowie, był pięciowiersz pana Artura Kozłowskiego z Ząbkowic Śląskich; tym samym zdobył on najwyższą, czyli drugą nagrodę (pierwszej postanowiono nie przyznawać). Wyniki ostateczne przedstawiono powyżej.

Stanisław Remuszko


5 PUNKTÓW

Lemisław z Kralwowa - mózg to nieugięty,
galaktycznych ramion prostujący skręty.
Szukał był sensu istnienia,
aż odkrył, nie bez wzruszenia,
że sens ten został w smaku chałwy zaklęty.

Barbara Banach, Świdnica

***


Pewien ocean z kart fantastyki
w myśleniu nabrał wielkiej praktyki.
Tak mu się to spodobało,
że myślał postacią swą całą.
Miast kropel tryskały zeń myślniki.

Maciej Kuźmiński, Wieliczka


***


Via poczta

Blond Venus Anita z miejscowości Spała,
do pilota Pirxa awizo wysłała.

W parku widzę drona,
chyba jestem śledzona.

Proszę o przybycie Anita Czekała.

Anna Wajda, Sosnowiec


***


Człowiek z Marsa
Lem Stanisław w dzielnicy Dębniki
zaczął pisać „Gwiazdowe dzienniki”.
Wszędzie stali napici
etanolem kosmici
a wokoło Lenina pomniki.

Irena Gerus-Piasecka, Wrocław

***


4 PUNKTY

Bon apetit

Ijon Tichy, gdy był na Regisie,
chciał spróbować sepulek w kumysie
ale mieli, niestety,
tylko z kurdla filety.
Ta obstrukcja do dzisiaj mu śni się.

Artur Kozłowski, Ząbkowice Śl.

***


3 PUNKTY

Był sobie ziemski lemofan półgłowy
lemeryki piszący do połowy.
Brakło mu weny, więc w złości
przeklinał swoje lepkości
i marzył by być elektrybałtowy.

Barbara Banach, Świdnica

***


Tubylec A

Znudzony Android na Regis planecie,
zabukował bilet w ichnim internecie.

Nim gwiazda puls zmieni,
będę już na Ziemi.

Dość miał samotności w odległym Wszechświecie.

Anna Wajda, Sosnowiec

***


Ijon Tichy w Dziennikach Gwiazdowych
wciąż poznawał galaktyk kąt nowy.
Lecz choć darł swe koszulki,
nie znał żadnej sepulki.
Żadnej całej. Ba! Choćby połowy!

Paweł Szczeciński, Ostrołęka

***


Limeryk o pewnym Włochu
Pewien Lombardczyk, spod miasta Bema,
(pod wpływem książek pana S. Lema)
nie chciał z dziewczyną,
tylko z maszyną.
Ale, na szczęście, zżerała go trema.

Bogdan Krajewski, Warilla, Australia

***


Wylądował raz Pirx na Edenie,
dosyć twarde miał tam przyziemienie.
Jaka tego przyczyna?
Silnik made in China
i do tego kupiony w przecenie.

Irena Gerus-Piasecka, Wrocław

***


REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

1. Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia; patrz również google) odbędzie się Konkurs na Limeryk związany z człowiekiem Stanisławem Lemem, określanym przez Ziemian jako Mędrzec i Wielki Pisarz.

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, które prowadzi Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema.

3. Konkursowy Limeryk musi odnosić się – najogólniej – do Stanisława Lema, lecz organizatorzy zachęcają Twórców, aby ich Limeryki odnosiły się preferencyjnie do konkretnych dzieł Stanisława Lema (33 kanoniczne pozycje) lub ich konkretnych, zwłaszcza „powtarzających się” bohaterów.

4. Konkursowy Limeryk musi spełniać podstawowe warunki dla tego typu wierszyka, podane na przykład tu: www.pl.wikipedia.org/wiki/Limeryk. Jako zaprawę, organizatorzy polecają lekturę naszych limerycznych mistrzów, na przykład ten spis: www.limeryki.pl/PSLgaleria.html.

5. Jedna osoba może na Konkurs nadesłać najwyżej trzy Limeryki.

6. Limeryki nadsyłać należy przez internet między Wigilią 2015 a 30 czerwca 2016 pod adresem biuro@ogroddoswiadczen.pl, podając imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwę jego miejscowości zamieszkania (np. Katarzyna Jabłońska, Nidzica); poza Polską również nazwę kraju (np. Jan Adam II, Vaduz, Liechtenstein). Informacje o liczbie nadesłanych Limeryków oraz nazwiska ich autorów i nazwy ich miejscowości zamieszkania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl.

7. Demokratyczną większością głosów wyniki Konkursu Literackiego ustali suwerennie i arytmetycznie (wedle własnej wiedzy, fantazji, gustów i upodobań) Wysokie Siedmioosobowe Jury, w którego skład wejdą (jeśli się zgodzą) Jerzy Bralczyk, Lech Jęczmyk, Jan Miodek, Juliusz Mróz, OlkaPolka, Marek Oramus i Maciej Parowski.

8. Nagrodzone zostanie dziesięć Limeryków, które otrzymały najwięcej głosów.

9. Wyniki Konkursu i nagrodzone Limeryki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl do końca sierpnia 2016.

10. Nagrody „się ustalają” – szukamy sponsorów :-)

11. Istotne postanowienia niniejszego Regulaminu nie ulegną zmianie, ale mogą jeszcze zostać wprowadzone drobne poprawki formalne i stylistyczne oraz punkty korzystne dla Konkursowiczów.