KONKURS LIMERYKOWY


REGULAMIN KONKURSU LIMERYKOWEGO

 1. Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia) odbędzie się Konkurs na Limeryk związany z człowiekiem Stanisławem Lemem, określanym przez Ziemian jako Wielki Mędrzec i Pisarz.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie).
 3. Konkursowy Limeryk powinien nawiązywać – najogólniej – do Stanisława Lema, lecz organizatorzy zachęcają Twórców, aby ich Limeryki odnosiły się preferencyjnie do konkretnych dzieł Mistrza (33 kanoniczne pozycje), a jeszcze lepiej do ich konkretnych bohaterów.
 4. Konkursowy Limeryk musi spełniać podstawowe warunki dla tego typu wierszyka (podane na przykład w wikipedycznym haśle „limeryk”). Jako zaprawę, organizatorzy uprzejmie polecają lekturę naszych limerycznych mistrzów, na przykład ten spis: www.limeryki.pl. Prócz tego konkursowy Limeryk musi spełniać warunki podane w punkcie 12 niniejszego Regulaminu.
 5. Jedna osoba może nadesłać najwyżej trzy Limeryki.
 6. Limeryki nadsyłać należy przez internet między Wigilią 2016 a 30 czerwca 2017 pod adresem biuro@ogroddoswiadczen.pl, podając imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwę jego miejscowości zamieszkania (np. Katarzyna Jabłońska, Nidzica); poza Polską również nazwę kraju (np. Jan Adam II, Vaduz, Liechtenstein). Informacje o liczbie nadesłanych Limeryków oraz nazwiska ich autorów i nazwy ich miejscowości zamieszkania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl.
 7. Demokratyczną większością głosów wyniki Konkursu Literackiego ustali suwerennie i arytmetycznie (wedle własnej wiedzy, fantazji, gustów i upodobań) Wysokie Jury, do którego życzliwie zgodzili się wejść sławni profesorowie-poloniści Jerzy Bralczyk i Jan Miodek, pisarze i krytycy SF panowie Marek Oramus i Maciej Parowski, dwoje anonimowych internautów - Olkapolka i Maziek - z Forum Pana Lema, słynny Mistrz Mowy Polskiej pan redaktor Tadeusz Sznuk oraz oraz wybitni eksperci limerykowi pani docent Maria Tarnogórska i pan profesor Jacek Baluch. Towarzyszyć im będzie jury Konkursu Czytelniczego tegorocznej Lemoniady.
 8. Nagrody i wyróżnienia dostanie te dziesięć Limeryków, które otrzymały najwięcej głosów.
 9. Wyniki Konkursu i nagrodzone Limeryki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl do końca sierpnia 2017.
 10. Nagrody „się ustalają” – szukamy sponsorów :-)
 11. Istotne postanowienia niniejszego Regulaminu nie ulegną zmianie, ale mogą jeszcze zostać wprowadzone drobne poprawki i uzupełnienia formalne i stylistyczne – pod warunkiem, że nie są niekorzystne dla Konkursowiczów.
 12. Wymagania dodatkowe: wersy I, II i V muszą mieć po 10 sylab, wersy zaś III i IV – po 7 sylab.
Poniżej dwa wzorcowe przykłady autorstwa – kolejno – pani Ireny Gerus-Piaseckiej z Wrocławia i pana Artura Kozłowskiego z Ząbkowic Śląskich:

Wylądował raz Pirx na Edenie,
dosyć twarde miał tam przyziemienie.
Jaka tego przyczyna?
Silnik made in China
i do tego kupiony w przecenie.

Ijon Tichy, gdy był na Regisie,
chciał spróbować sepulek w kumysie
ale mieli, niestety,
tylko z kurdla filety.
Ta obstrukcja do dzisiaj mu śni się.