konkurs czytelniczy - pytania i uczestnicy

01. Ile polskich wydań miał „Niezwyciężony”?

A. mniej niż 10                      B. 10              

C. więcej niż 10                     D. nie wiadomo

 

02. Po czym chmura rozpoznawała przeciwnika?

A. Po wyglądzie                     B. Po ruchu               

C. Po miejscu pobytu             D. Po myśleniu

 

03. Około ilu ludzi liczyła załoga „Niezwyciężonego” przed wylądowaniem na „Regis III”?

A. sześćdziesięciu                  B. siedemdziesięciu

C. osiemdziesięciu                 D. dziewięćdziesięciu

 

04. Jakie remedium zaaplikował Horpach roztrzęsionemu Rohanowi?

A. prysznic                            B. szklankę zimnej wody

C. łyk koniaku                       D. przebieżkę            

 

05. Ile czasu minęło od zaginięcia „Kondora” do wylądowania „Niezwyciężonego” na Regis III?

A. kilka miesięcy                   B. około roku

C. kilka lat                            D. nie wiadomo

 

06. „Podłużne światełka kontroli balistycznej” ukazywały się z jakim pośpiechem?

A. gorączkowym                    B. chaotycznym

C. ekstatycznym                    D. hektycznym

 

07. Która książka Stanisława Lema ma nieco inny tytuł?

A. Pokój na ziemi                    B. Cyberiada

C. Golem XVI                         D. Głos pana
 

08. Jaki kolor miało niebo widziane z powierzchni „Regis III”?

A. zielonkawy                        B. żółty

C. fioletowy                           D. czerwony

 

09. Jak długo (przynajmniej) służył Rohan pod Horpachem?

A. Kilka miesięcy                   B. Około roku

C. Wiele lat                           D. Nie wiadomo dokładnie

 

10. Przy rozsądnym założeniu stałego przeciążenia ziemskiego podczas hamowania, z jaką prędkością „przyświetlną” leciał „Niezwyciężony” ku „Regis III”?

A. 0,9 c                       B. 0,5 c                       C. 0,1 c                       D. 0,03 c