konkurs czytelniczy - pytania i uczestnicy

Rozwiązania

Zgodnie z regulaminem, podajemy odpowiedzi na 60 tegorocznych Lemoniadowych pytań. Przypominamy, że przy możliwych odpowiedziach „podwójnych” i liczniejszych wystarczyło podać jedną, żeby uzyskać maksimum punktów.

Dołożyliśmy starań, aby wyniki były poprawne, ale – z uwagi na errare humanum – jury do końca lipca przyjmuje i rozpatruje ewentualne reklamacje. Ich odbiorcą będzie Stanisław Remuszko, remuszko@gmail.com, +22 641-7190, 504-830-131.

 

SERIA I: 1 C, 2 C, 3 C, 4 A, 5 C, 6 A, 7 D, 8 BC, 9 C, 10 AC

SERIA II: 1 D, 2 D, 3 D, 4 B, 5 C, 6 BD, 7 A, 8 CD, 9 C, 10 C

SERIA III: 1 C, 2 CD, 3 D, 4 D, 5 C, 6 C, 7 B, 8 C, 9 C, 10 A

SERIA IV: 1 C, 2 D, 3 B, 4 C, 5 ABCD, 6D, 7C, 8B, 9C, 10 A

SERIA V: 1 A, 2 A, 3 C, 4 AD, 5 A, 6 D, 7 D, 8 BD, 9 B, 10 B

SERIA VI: 1 AC, 2 D, 3 C, 4 B, 5 D, 6 D, 7 C, 8 B, 9 B, 10 A


LEMONIADA 2019 - WYNIKI PO 6 ETAPACH:

JANAS MAGDALENA 110,0
JASTAK KINGA 113,3
KŁODA BOGUSŁAW 102,5
KOT KAMIL 126,5
KOWALSKI JAROSŁAW 122,1
KRYSZKIEWICZ PIOTR 118,8
SIKORA ZBIGNIEW 125,4
SOLEK ADRIAN 109,7
TOMCZAK ALEKSANDER 118,8
TUR HENRYK 6,6
WAWRZAK ALEKSANDRA 125,4

Finał konkursu odbył się w niedzielę 15.09.2019 r.

Zwycięzcami zostali:
1. Aleksandra Wawrzak
2. Kamil Kot
3. Piotr Kryszkiewicz


SERIA VI

51. Czym był Graal na Tytanie?
A. kopalnią       B. wyżyną      C. kraterem     D. szczytem górskim


52. Jaką masę (liczoną w tonach) miała “Eurydyka”?
A. Nie wiadomo           B. Tysiące       C. Miliony      D. Miliardy      

 
53. Z jakim stałym przyspieszeniem leciał “Hermes” do Kwinty?              
A. 5 g                         B. 10 g                        C. 20 g                        D. 40 g

 
54. Kto był wyższy?             
A. Tempe od Harracha       B. Harrach od Tempego     C. Byli równi wzrostem          D. Nie wiadomo

 
55. Jak długo Ambasador bezowocnie próbował przez 24 godziny na dobę nawiązywać łączność z Kwintą?     
A. Przez tydzień                    B. Przez dwa tygodnie  C. Przez trzy tygodnie           D. Przez miesiąc

 

56. O ile procent więcej/mniej jest tlenu w atmosferze ziemskiej niż w kwintańskiej ?     
A. Jest tyle samo                    B. O około 10             C. O około 20                        D. O około 30

 

57. Ile milionów kilometrów dzieliło dwie kamery, za pomocą których z “Eurydyki” obserwowano Kwintę?     
A. 3                 B. 30               C. 300                         D. 3000

 

58. Ile w przybliżeniu kroków musiałby zrobić Diglator, aby przejść wzdłuż całą ulicę Stanisława Lema w Krakowie?                 
A. 37,5                       B. 75               C. 150             D. 300

 
59. W którym roku pierwszy raz ukazało się “Fiasko”?                  
A. 1982                      B. 1987                       C. 1992                       D. 1997

 
60. W którym ziemskim wieku postanowiono o wyprawie do Kwinty?                
A. XXII                     B. XXIII                    C. XXIV                    D. XXV         
SERIA V 

41. Obecność kurzych jaj w kraterze Roembdena to skutek?
A. wrzodów żołądka       B. palpitacji serca        C. złamanej nogi       D. kurzej ślepoty

42. Która firma była producentem silników Diglatora?
A. Rolls Royce          B. Mercedes                C. Pratt&Whitney                             D. Volvo

43. Ile razy Parvis lądował w Roembdenie?
A. Ani razu              B. Raz           C. Dwa razy          D. Trzy razy

44. Jak nazywało się grawitacyjne działo jednorazowego użytku?
A. „Orfeusz”          B. basset           C. „Apollo”       D. gracer

45. Czym przede wszystkim różni się onaks od onyksu?
A. Stanem skupienia           B. Kolorem            C. Zdolnością mowy              D. Inteligencją

46. Ile nóg-dźwigarów wysuwał “Hermes”, gdy lądował?
A. Trzy        B. Cztery           C. Pięć         D. Sześć

47. Ile “kurzych móżdżków” miała “Eurydyka”?
A. 2         B. 3          C. 9       D. 18

48. Jaki mniej więcej – wedle ziemskiej miary – był poziom technologiczny Kwintan sto lat przed przybyciem “Hermesa”?
A. Początek XX wieku          B. Koniec XX wieku     C. Początek XXI wieku        D. Różnie

49. Minus ile stopni (mniej więcej) wynosiła temperatura na Tytanie poza budynkami stacji podczas akcji Parvisa?
A. 50       B. 100          C. 150         D. 200

50. Co zazwyczaj wyprzedza co?
A. Kultura technologię             B. Technologia kulturę       C. Idą mniej więcej równo        D. Różnie bywaSERIA IV

31. Jak miał na imię podwładny kapitana statku “Helios”?
A. Tor     B. Andree      C. Roman       D. Elvis

32. Z prędkością mniej więcej ilu kilometrów na godzinę szedł Parvis wielkochodem z Roembdena do Graala?
A. 20      B. 30     C. 40      D. 50

33. Jak „szerokie” jest optymalne okno kontaktu?
A. 500 lat        B. 700 lat         C. 900 lat       D. 1100 lat

34. Po ilu latach od startu “Eurydyka” miała planowo wrócić w pobliże Słońca?
A. Dwóch      B. Czterech      C. Ośmiu      D. Szesnastu

35. Który księżyc Saturna został doszczętnie zniszczony przez ludzi?
A. Dione       B. Rea       C. Japet         D. Tetyda

36. Ilu bliskich (krewnych, przyjaciół) zostawił na Ziemi Marek Tempe?
A. “Wielu”          B. Dwóch             C. Jednego         D. Nikogo

37. Jak nazywał się pierwszy poseł wysłany z “Hermesa” na Kwintę?
A. Michael       B. Raphael       C. Gabriel      D. Uriel

38. Ile sterowni miała “Eurydyka”?
A. Jedną         B. Dwie        C. Trzy        D. Cztery

39. Powierzchnia formacji geologicznej na Tytanie zwanej Orlandią jest zbliżona wielkością do
A. Afryki         B. Antarktydy      C. Ameryki Północnej     D. Europy

40. Kim był Parvis, gdy zginął?
A. Dwudziestolatkiem            B. Trzydziestolatkiem
C. Czterdziestolatkiem           D. Pięćdziesięciolatkiem
SERIA III


21. Graal to obszar, na którym znajdują się złoża
A. złota     B. platyny     C. uranu    D. plutonu


22. Czym były solektory?
A. Słonymi sekatorami        B. Gejzerami
C. Satelitami                      D. Lustrami


23. Jak nazywał się Diglator zawiadywany przez Parvisa?
A. Deneb          B. Kastor          C. Orion        D. Polluks


24. Do jakiego zakonu należał obserwator apostolski?
A. Augustianów B. Benedyktynów
C. Cystersów D. Dominikanów


25. Około ilu miliardów kilometrów dzieliło “Eurydykę” od “Orfeusza” przed jego wniknięciem w głąb Hadesu?
A. 5     B. 25     C. 50     D. 75


26. Wokół której (pod względem jasności) gwiazdy Harpii krążyła Kwinta?
A. Drugiej      B. Czwartej        C. Szóstej      D. Ósmej


27. Kto drugi ocknął się podczas reanimacji w “Hermesie”?
A. Pilot       B. Lekarz       C. Logistyk       D. Fizyk


28. Ile kilometrów od Roembdena zaczynała się niecka strasznej tytanicznej depresji?
A. 80      B. 120        C. 160       D. 200


29. Które z wymienionych ciał niebieskich ma pejzaż celowy?
A. Tytan    B. Mars  C. Ziemia     D. Merkury


30. Około ilu tysięcy ton ważyłby “Hermes” na ziemskiej wadze?
A. 200     B. 400   C. 800   D. 1600
SERIA II

11. Kto pierwszy próbował nawiązać kontakt z Kwintą?               
A. Minister                 B. Konsul
C. Charge d’affaires              D. Ambasador


12. Lokalizacja wejścia człowieka do Diglatora to efekt                
A. pierwotnych konstruktorskich założeń                 B. przypadku
C. biegunki głównego projektanta                D. żartów i drwin
 

13. Jak nazywał się martwy edukator Marka Tempego?                 
A. Profes                    B. Maturix                  C. Matrix                    D. Memnor


14. Co naruszyły na Tytanie lasery rozpędzające “Eurydykę”?                  
A. Atmosferę             B. Litosferę                C. Etykosferę             D. Czarny Palec


15. Ile razy rok Kwinty był dłuższy/krótszy od roku ziemskiego?             
A. 4,5              B. 3                 C. 1,5              D. 0,75


16. Który gwiazdozbiór sąsiaduje z gwiazdozbiorem Harpii?                    
A. Wieloryb                B. Krzyż Południa                 C. Żuraw                    D. Nie wiadomo


17. Do którego polskiego schroniska górskiego była podobna stacja w Roembdenie?
A. Na Śnieżce            B. W Roztoce             C. Na Szrenicy                       D. W Morskim Oku


18. Nie licząc dowódcy, jakim stosunkiem głosów przeszła propozycja, by kawitować księżyc Kwinty?  
A. 8:1              B. 4:3              C. 2:1              D. Nie wiadomo


19. Śnieg na Tytanie to efekt zamarzania
A. wody                     B. bakterii                   C. dwutlenku węgla               D. azotu


20. Jakie słowo było pierwszym dźwiękiem ludzkiej mowy w systemie Dzety?
A. Zwiędłe                 B. Jędrne                    C. Soczyste                D. WyszeptaneSERIA I - 24 grudnia 2018


01. Kim za młodu był szef kosmodromu, na którym zaczyna się akcja “Fiaska”?  
A. kucharzem             B. aktorem
C. marynarzem           D. urzędnikiem


02. Ile razy “Ziemia” była lżejsza od “Hermesa”?               
A. Kilkanaście            B. Kilkadziesiąt
C. Kilkaset                 D. Kilka tysięcy

 
03. Ile lat minęło od śmierci Pirxa do startu “Eurydyki”?   
A. 25               B. 50               C. 100             D. 200


04. W konwencji ONZ powinien być zapis zabraniający dopuszczania do astronautyki   
A. idiotów                  B. polityków              C. kaligrafów             D. duchownych

 
05. Ile parseków dzieliło Ziemię od Kwinty?          
A. 10               B. 100             C. 1000                       D. 10 000

 
06. Kto był wyższy?             
A. Tempe od Laugera            B. Lauger od Tempego
C. Byli równi wzrostem                     D. Nie wiadomo

 
07. Masę ilu ziemskich Słońc miała czarna dziura zwana Hadesem?          
A. 100             B. 200             C.300              D. 400

 
08. Około ilu kilometrów lotu kruka dzieliło Graala od kosmodromu, na którym zaczyna się akcja “Fiaska”?
A. 90               B. 180             C. 290             D. 380

 
09. Kim z profesji był odkrywca Roembdena?
A. Kartografem          B. Pilotem                  C. Geologiem             D. Astronomem

 
10. Kto nie uczestniczył w wyprawie “Hermesa”?              
A. Lauger                   B. Gerber                    C. Khargner                D. El Salam


UCZESTNICY
1. JANAS MAGDALENA
2. JASTAK KINGA
3. KŁODA BOGUSŁAW
4. KOT KAMIL
5. KOWALSKI JAROSŁAW
6. KRYSZKIEWICZ PIOTR
7. SIKORA ZBIGNIEW
8. TOMCZAK ALEKSANDER
9. TUR HENRYK
10. WAWRZAK ALEKSANDRA

(aktualizacja 18.04.2019)