KONKURS CZYTELNICZY LEMONIADA 2016

Dotychczasowi UCZESTNICY KONKURSU CZYTELNICZEGO WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania):
1. Aneta Respekta - Sordyl, Kraków
2. Magdalena Janas, Kraków
3. Kinga Jastak, Toruń
4. Piotr Kryszkiewicz, Milicz
5. Marek Ples, Jaworzno
6. Agata Jasik, Dąbrowa Górnicza
7. Piotr Sidorowicz, Mińsk Mazowiecki
8. Magdalena Domagała, Kraków
9. Aleksander Tomczak, Kraków
10. Agnieszka Leśniak, Kraków
11. Iwo Strzeboński, Kraków

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
1. Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia; patrz również google) odbędzie się Konkurs ze znajomości dzieła „Katar” autorstwa człowieka Stanisława Lema (określanego przez Ziemian jako Mędrzec i Wielki Pisarz).

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, które prowadzi Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema.

3. W Konkursie może wziąć udział każda istota zamieszkująca Wszechświat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu. Organizator dopuszcza uczestników z wszechświatów równoległych, lecz nie odpowiada za trudności związane z transportem. Organizator ostrzega (zwłaszcza Damy) przed relatywnie sporym, niestety, wzrostem masy, który towarzyszy podróżom z prędkościami przyświetlnymi.

4. Konkurs składa się z pięciu etapów, podczas których zadanych zostanie w sumie 60 pytań.
a) Podczas każdego z etapów I-IV trzeba odpowiedzieć na 10 pytań, które zostaną ogłoszone na stronie www.ogrodoswiadczen.pl. Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa.
Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres biuro@ogroddoswiadczen.pl, zaznaczając numer pytania i wybraną odpowiedź (np. 1-A, 2-B itp.).
W e-mailu z odpowiedziami należy podać imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwę jego miejscowości zamieszkania (np. Katarzyna Jabłońska, Nidzica); poza Polską również nazwę kraju (np. Jan Adam II, Vaduz, Liechtenstein).

b) W pierwszych czterech etapach pytania zostaną ogłoszone – odpowiednio – w Wigilię 2015 oraz 1 lutego, 1 kwietnia i 1 czerwca 2016. W pierwszych czterech etapach można wziąć udział do 31 lipca 2016 do godziny 23:59:59. Odpowiedzi przysłane nawet sekundę później nie zostaną przyjęte (nie ma przebacz).

c) Piąty etap Konkursu rozpoczyna się w niedzielę 11 września 2016 o godzinie 12:00 na terenie Ogrodu Doświadczeń i wymaga osobistej obecności uczestników. Otrzymują oni kwestionariusze z dwudziestoma pytaniami. Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. V etap trwa nie dłużej niż pół godziny (ale kwestionariusze można oddawać wcześniej). Żeby wziąć udział w V etapie, trzeba do czwartku 8 września 2016 do godziny 23:59:59 wysłać mejlem swoje zgłoszenie (tylko imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) pod adres biuro@ogroddoswiadczen.pl. Zgłoszenia przysłane nawet sekundę później nie zostanie przyjęte.

d) Bezpośrednio po zakończeniu V etapu rozpoczyna się finał Konkursu, który polega na zsumowaniu etapowych indywidualnych wyników i ogłoszeniu łącznej punktacji oraz na wręczeniu nagród zwycięzcom. Laureatami Konkursu zostaje tych dziesięciu uczestników, którzy w kolejności zdobyli w sumie najwięcej punktów. Przy równej liczbie punktów wyższą lokatę zajmuje ta osoba, która uczestniczyła w większej liczbie etapów. Jeśli i to nie dałoby rozstrzygnięcia, decydują pytania dodatkowe losowane przez rywali.

e) Tematyka pytań V etapu oraz ewentualnych pytań dodatkowych może (nie musi) dotyczyć faktów z życia i twórczości Stanisława Lema nie związanych z dziełem „Katar”.

f) Informacje o uczestnikach Konkursu (tylko kto i skąd) będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl.
UWAGA: Aby nie naruszać zasad zdrowej rywalizacji, jury podjęło decyzję o niepublikowaniu do końca lipca 2016 liczby punktów uzyskanych przez uczestników

g) Punktacja uczestników zostanie ogłoszona na stronie www.ogroddoswiadczen.pl w pierwszej połowie sierpnia 2016.

5. Zasady punktacji:
a) Za trafną odpowiedź nadesłaną w ciągu 30 dni od ogłoszenia pytań dostaje się dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus dwa punkty.

b) Za trafną odpowiedź nadesłaną w ciągu więcej niż 30 dni od ogłoszenia pytań dostaje się jeden punkt, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus dwa punkty.

c) Przykładowo: jeśli ktoś na pytania "wigilijne", "lutowe" i "kwietniowe" odpowie w kwietniu - dostanie za trafne odpowiedzi kwietniowe po dwa punkty, ale za trafne odpowiedzi "wigilijne" i "lutowe" - tylko po jednym punkcie. Kto kocha, nie zwleka :-)

6. Podstawą konkursowych rozstrzygnięć jest treść książki „Katar” wydanej w 2008 roku w kolekcji "Gazety Wyborczej".

7. Wszelkie kwestie nie wymienione w regulaminie podlegają ziemskim zasadom dobrego obyczaju.

8. Nad przebiegiem Konkursu czuwa (oraz spory i wątpliwości rozstrzyga) trzyosobowe jury: Stanisław Remuszko – dziennikarz, pasjonat twórczości Stanisława Lema, Krystian Gardian – teolog i historyk, przedstawiciel Ogrodu Doświadczeń, Rafał Sworst – kierownik Ogrodu Doświadczeń. Jury kieruje się niniejszym Regulaminem oraz zdrowym rozsądkiem.

9. Pierwsza nagroda w Konkursie to SŁAWA i teleskop astronomiczny.
Zwycięzca otrzymuje również widoczną na zdjęciu odlaną z metalu statuetkę przechodnią, czyli strasznie ciężką (złoto?) butelkę Lemoniady, ufundowaną przez sławne wydawnictwo "Prószyński Media".
Kto wygra trzy konkursy czytelnicze (niekoniecznie pod rząd!), ten dostaje statuetkę na zawsze. Pozostałe nagrody, to cenne książki, wielkie czekolady oraz gratisowe bilety sezonowe do Ogrodu Doświadczeń.

10. Istotne postanowienia niniejszego Regulaminu nie ulegną zmianie, ale mogą jeszcze zostać wprowadzone drobne poprawki formalne i stylistyczne oraz punkty korzystne dla Konkursowiczów.

Galeria: KONKURS CZYTELNICZY LEMONIADA 2016

Roczna prenumerata „Wiedzy i Życia”
„Lem Mrożek Listy”
„Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema.”
„Sława i Fortuna, Listy do Michaela Kandala 1972-1987”
„Fizyka wokół nas”
„Bombonierka matematyczna”
„Grunt to zdrowie”, „Jako w niebie tak i na ziemi”, „Psia kość”, „Kolorowanki”, nagrody z autografem
Mikroskop cyfrowy Delta Optical Smart 5MP PRO
Teleskop Teleskop Sky-Watcher
Komplet dzieł Mistrza – 33 tomy
Statuetka – nagroda przechodnia