KONKURS CZYTELNICZY LEMONIADA 2016

PYTANIA

Finał – 11 września 2016

01. „Katar” składa się z trzech kolejnych części. Trzecia, to:
A. Mediolan B. Paryż C. Rzym D. Neapol

02. Jakim samolotem miał pierwotnie lecieć główny bohater do Paryża?
A. Boeingiem B. Airbusem C. Tupolewem D. DC-10

03. Komu Pan Lem zadedykował „Katar”?
A. Andrzejowi Madejskiemu B. Piotrowi Madajskiemu C. Józefowi Madayskiemu D. Stanisławowi Madeyskiemu

04. Jakiego koloru turban miał radżdża?
A. Biały B. Niebieski C. Czerwony D. Zielony

05. Jak miał na nazwisko Randy, „opiekun” głównego bohatera?
A. Spean B. Kazinsky C. Loers D. Tatcher

06. Mniej więcej jakiej wartości majątek pozostawił po sobie Adams?
A. 10 000 $ B. 100 000 $ C. 1 000 000 $ D. 10 000 000 $

07. W którym roku Pan Lem napisał „Katar”?
A. 1975 B. 1980 C. 1985 D. 1990

08. Kto zniknął bez śladu?
A. Smith B. Brigg C. Titz D. Swift

09. Mniej więcej ile dób trwa opisywana akcja powieści „Katar”?
A. Dwie doby B. Trzy doby C. Cztery doby D. Nie wiadomo

10. Wraz z głównym bohaterem, ile osób usiadło do obiadu w domu Bartha?
A. Cztery B. Pięć C. Sześć D. Siedem

11. Pod jakim imieniem główny bohater przyleciał z USA do Włoch?
A. George B. Burt C. Chuck D. Harry

12. Jedyny fach, którego oszczędza się astronautom, to:
A. Stolarstwo B. Zoologia C. Ślusarstwo D. Botanika

13. Pan Lem urodził się w roku 19XY, zmarł zaś w roku 20KL. Ile wynosi suma XY + KL?
A. 25 B. 26 C. 27 D. 28

14. Jak Pan Stanisław Lem miał na drugie imię?
A. Bożydar B. Witold C. Tadeusz D. Herman

15. W jakiej kolejności ukazywały się wymienione dzieła?
A. Solaris – Cyberiada – Katar – Fiasko B. Katar – Fiasko – Cyberiada – Solaris C. Cyberiada – Solaris – Fiasko – Katar D. Fiasko – Solaris – Katar – Cyberiada

16. Jak ma na imię syn Państwa Lemów?
A. Piotr B. Stanisław C. Paweł D. Tomasz

17. Kto był najlepszym przyjacielem Pana Lema?
A. Władysław Bartoszewski B. Wisława Szymborska C. Jan Józef Szczepański D. Sławomir Mrożek

18. Z filozoficznego punktu widzenia, Pan Lem był:
A. Agnostykiem B. Ateistą C. Indyferentykiem D. Inna odpowiedź

19. Który polski prezydent odznaczył Pana Lema orderem Orła Białego?
A. Lech Wałęsa B. Aleksander Kwaśniewski C. Lech Kaczyński D. Bronisław Komorowski

20. Ile doktoratów honoris causa otrzymał Pan Lem?
A. trzy B. cztery C. pięć D. sześć

Seria czwarta – 1 czerwca 2016

01. Kto zniknął bez śladu?
A. Randy B. Brigg C. Titz D. Swift

02. W ilu językach ostrzegano terrorystów na lotnisku?
A. Pięciu B. Ośmiu C. Trzynastu D. Dwudziestu

03. Co zabiło Mittelhorna?
A. Choroba wirusowa B. Choroba bakteryjna C. Złamanie kręgosłopa D. Ciężkie oparzenia

04. Po czym łatwo poznać astronautę?
A. Po skafandrze B. Po plakietce C. Po szelkach D. Po refleksie

05. Ile lat miała babka doktora Bartha?
A. Siedemdziesiąt B. Osiemdziesiąt C. Dziewięćdziesiąt D. Prawie sto

06. Czym była wyłożona podłoga w pracowni doktora Dunanta?
A. Dębową klepką B. Linoleum C. Kafelkami D. Nierdzewną stalą

07. Ile lat w policji pracował policjant nagrany na magnetofonie?
A. 25 B. 30 C. 35 D. 40

08. Ile razy główny bohater nurkował po Anabellę?
A. Raz B. Dwa C. Trzy D. Cztery

09. Ile konkretnych osób-złudzeń odwiedziło głównego bohatera w pokoju lotniskowego hotelu Air France?
A. Ani jedna B. Jedna C. Dwie D. Trzy

10. Które związki chemiczne milionkrotnie potęgowały działanie depresora X?
A. Tlenki B. Cyjanki C. Wodorki D. Rodanki

Seria trzecia – 1 kwietnia 2016

01. „Katar” składa się z trzech kolejnych części. Druga, to:
A. Rzym-Neapol B. Neapol-Rzym C. Rzym-Paryż D. Paryż-Rzym

02. Ile zegarków nosił dla pewności antykwariusz ze Szwajcarii?
A. Jeden B. Dwa C. Trzy D. Cztery

03. W których latach XX wieku główny bohater przeszedł szkolenie amerykańskich sił powietrznych?
A. Trzydziestych B. Czterdziestych C. Pięćdziesiątych D. Sześćdziesiątych

04. Co kupił Adams w pawilonie handlowym?
A. Pocztówkę B. Talię kart C. Pizzę D. Nic

05. Co tworzyło na autostradzie falę stojącą?
A. Ciąg znaków drogowych B. Policyjne radary C. Światła samochodowe D. Ulewa

06. Co zdecydowało, że główny bohater nie poleciał na Marsa?
A. Awaria rakiety B. Przypadek C. Kontuzja D. Alergia

07. Czy główny bohater pali papierosy?
A. Tak B. Nie C. Kiedyś palił, ale rzucił D. Nie wiadomo

08. Którą linią miał pierwotnie lecieć główny bohater do Paryża?
A. Alitalią B. Aerofłotem C. AirFrance D. Lufthansą

09. Co najbardziej dopinguje policję?
A. Bezradność B. Siła C. Pokora D. Przekora

10. Gdzie mieszkała Anabella?
A. W Nicei B. W Saint Tropez C. W Clermont D. W Paryżu

Galeria: KONKURS CZYTELNICZY LEMONIADA 2016

Roczna prenumerata „Wiedzy i Życia”
„Lem Mrożek Listy”
„Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema.”
„Sława i Fortuna, Listy do Michaela Kandala 1972-1987”
„Fizyka wokół nas”
„Bombonierka matematyczna”
„Grunt to zdrowie”, „Jako w niebie tak i na ziemi”, „Psia kość”, „Kolorowanki”, nagrody z autografem
Mikroskop cyfrowy Delta Optical Smart 5MP PRO
Teleskop Teleskop Sky-Watcher
Komplet dzieł Mistrza – 33 tomy
Statuetka – nagroda przechodnia