konkurs czytelniczy

Jak wiadomo, smoków nie ma. Prymitywna ta konstatacja wystarczy może umysłowi prostackiemu – ale nie Panu Lemowi, który cytowane słowa napisał dość dawno, bo w „Cyberiadzie” wydanej pierwszy raz ponad pół wieku temu. My, czyli lemoluby, zajmiemy się dziś inną, znacznie późniejszą księgą Mistrza, mianowicie „Pokojem na Ziemi”, w którym wprawdzie smoki nie występują, lecz cudów-niewidów jest więcej niż pod dostatkiem!

W tym sensie ziemsko-księżycowy real Anno Domini 2018 też jest prymitywną konstatacją. Dlatego odpowiadać na pytania Lemoniady trzeba przede wszystkim tak, jak ujął to w swym dziele Autor. Ale uwaga: On miał swobodę fantazjowania niczym nieograniczoną, nas zaś obowiązuje konkretna wiedza o tym fantazjowaniu. Ta wiedza z kolei podlega już całkiem logicznym kwerendom i analizom.

Lemonautom z pewnością przydadzą się elementarne (liceum) wiadomości z matematyki, fizyki, anatomii, ortografii, angielskiego i „innych takich”. Z pewnością awantaż nad rywalami może dać bardzo indywidualna cecha człowieka: spostrzegawczość. Życzę ciekawej zabawy :-)

Stanisław Remuszko
remuszko@gmail.com


LEMONIADA 2018 - POPRAWNE ODPOWIEDZI
ETAP I: 1-B, 2-A, 3-D, 4-A, 5-B, 6-A, 7-D, 8-B, 9-D, 10-D
ETAP II: 11-B, 12-A, 13-C, 14-D, 15-B, 16-C, 17-A, 18-ANULOWANE 19-B, 20-D
ETAP III: 21-D, 22-D, 23-A, 24-C, 25-A, 26-D, 27-B, 28-B, 29-A, 30-B
ETAP IV: 31- C, 32-B, 33-B, 34-C, 35-B, 36-B, 37-A, 38-B, 39-D, 40-D
ETAP V: 41-C, 42-C, 43-B, 44-A,D 45-B, 46-C, 47-C, 48-B, 49-D, 50-B,C
ETAP VI: 51-C, 52-B, 53-C, 54-D, 55-C, 56-B, 57-A, 58-C 59-B, 60-B

ETAP VI

51. W którym księżycowym morzu wylądował Tichy, gdy trafił do sektora japońskiego?
A. Śmierci B. Żyzności C. Ognia D. Spokoju

52. W której oficynie ukazało się pierwsze polskie wydanie „Pokoju na Ziemi”?
A. Prószyński Media B. Wydawnictwo Literackie
C. Czytelnik D. Gebethner i S-ka.

53. Nic tak nie męczy, jak co?
A. Myślenie B. Oglądanie telewizji
C. Orgia D. Wypoczynek

54. Iloma zdalnikami dysponował Tichy podczas księżycowej misji?
A. Szesnastoma B. Siedemnastoma
C. Osiemnastoma D. Dziewiętnastoma

55. Produkt militarny którego państwa nazwał Tichy hieną i szakalem?
A. USA B. Japonii C. ZSRR D. Niemiec

56. Nie ma Słowian bez czego?
A. Rosołu B. Barszczu C. Bigosu D. Zsiadłego mleka

57. Czy Tichy palił papierosy?
A. Nie B. Tak
C. Okazjonalnie D. Nie wiadomo

58. Zadanie geometryczne. Niech średnica krateru Flamsteed wynosi 20 km. Oszacować, jak wysoko nad Księżycem wisiał statek Tichego, skoro – patrząc z niego gołymi oczami przez okno – cały krater Flamsteeda dałoby się przykryć opuszkiem palca?
A. 8 km B. 80 km C. 800 km D. 8000 km

59. Pocztówkę z czym wysłał Tichy do Laxa?
A. Myszą B. Sową C. Lwem D. Rybką

60. Na koniec która dłoń uścisnęła drugą dłoń?
A. Prawa lewą B. Lewa prawą
C. Obie nawzajem D. Żadna żadnej

ETAP V

41. Czego dotyczy Prawo Tichego?
A. Obżarstwa B. Celności strzału
C. Swędzenia D. Rozumienia

42. Czym, według bogaczy, był wynalazek pana Guillotin?
A. Rodzajem windy B. Fragmentem linii produkcyjnej
C. Powiększonym przyborem do cygar D. Szatkownicą

43. Jak nazywał się młody etnolog z pytania nr 25?
A. Feyerabend B. Russel C. Popper D. Finkelstein

44. Za pomocą czego sowa komunikowała się z myszą?
A. Satelity B. Karalucha C. Ajfona D. Ćmy

45. Czy na prawdziwym Księżycu (nieliterackim, lecz fizycznym, 2018 AD) istnieje formacja geologiczna, w której – według Pana Lema – wylądował Tichy jako dyspersant?
A. Tak B. Nie
C. Nie wiadomo D. Inna odpowiedź

46. Kiedy Tichy poleciał na Księżyc?
A. Wiosną B. Latem C. Jesienią D. Zimą

47. Jak nazywał się zdalnik numer trzy?
A. Lunar Excellent Module B. Lunar Efficient Missionary
C. Lunar Excursion Mannequin D. Lunar Exciting Model

48. Ile procent honorariów Tichego miał dostać Gramer?
A. 20 B. 10 C. 6 D. 5

49. Około ilu kilometrów szerokości miał pas „ziemi niczyjej” między sektorem amerykańskim a francuskim w kraterze Flamsteed?
A. 100 km B. 50 km C. 25 km D. 10 km

50. Czym pachniał list Tarantogi do Tichego?
A. Bzem B Rezedą C. Lawendą D. Miodem


ETAP IV

31. Co najsilniej działało grawitacyjnie na wiszący nad Flamsteedem lunostacjonarny statek Tichego przy założeniu, że masa statku wynosiła 44 tony? (trzeba porachować)
A. Słońce B. Ziemia C. Księżyc D. Mars

32. W jakim nakładzie (liczba egzemplarzy) ukazało się pierwsze polskie wydanie „Pokoju na Ziemi”?
A. 50 000 B. 100 000 C. 150 000 D. 200 000

33. Sektor którego państwa usiłował zbadać Tichy jako drugi zdalnik?
A. Japonii B. ZSRR C. Francji D. Włoch

34. Jakim sposobem – ostatecznie – Tichy porozumiewał się sam ze sobą?
A. Niegramatyczną mową B. Językiem głuchoniemych
C. Alfabetem Morse’a D. Nie porozumiewał się

35. Pod czym Tichy zakopał słój?
A. Pod księżycowym głazem B. Pod kaktusem
C. Pod domem w Perth D. Pod tachistoskopem

36. Gdzie miała siedzibę Lunar Agency?
A. W Europie B. W Ameryce C. W Afryce D. W Azji

37. Jak długo Tichy przebywał na Księżycu przemieszczając się między sektorami?

A. Prawie dwa miesiące B. Okrągły tydzień
C. Niespełna dobę D. Kilka godzin

38. Blondynka-pułapka była podobna do:
A. Dody B. Marylin Monroe C. Suzi Quattro D. Matki Boskiej

39. Czym było oświetlone centrum podziemia japońskiego?
A. Elektronicznymi robaczkami świętojańskimi
B. Diodami LED C. Żarówkami D. Świetlówkami

40. Ile koszul (męskich!) można uszyć z 18 metrów perkalu, jeśli na jedną wychodzi 7/8 metra?
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20


ETAP III

21. Zadanie matematyczno-fizyczne. Oznaczamy najkrótszy odcinek łączący lunostacjonarny statek Tichego (S) z Księżycem (K) jako SK. Gdzie, patrząc ze statku, spadłby zdalnik bez hamownic, wypchnięty ze statku w kierunku Księżyca prostopadle do jego powierzchni tak jak zdalnik nr 1?
A. W punkcie K B. Na prawo od punktu K
C. Na lewo od punktu K D. Nie da się tego wskazać

22. Który bank honorował każdy czek Gramera?
A. Credit Suisse B. Bank Anglii C. NBP D. Manhattan Chase

23. Jaką whisky pijał wieczorami Tichy pospołu z etnologiem?
A. Teacher’s B. Glenfiddich C. Jim Bean D. Pig’s Nose

24. Kto (co) – według Fina – daje stuprocentową pewność?
A. Pan Bóg B. Statystyka C. Nieboszczyk D. Wszechświat

25. Ile luf miała prawa dłoń militarnego produktu, który „paskudnie urządził Japończyków w samym centrum ich zbrojeniowego kompleksu”?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

26. Jak nazywała się aparatura wytwarzająca sztuczną rzeczywistość?
A. 3D B. Kreatyna C. 4D D. Imagina

27. Mniej więcej ile razy najkrótszy rozdział omawianej książki jest krótszy od najdłuższego?
A. Pięć B. Cztery C. Trzy D. Dwa

28. Ile miejsc w niemieckim Bundestagu zdobyłaby – przypuszczalnie – niemiecka Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot?
A. kilka B. kilkanaście C. kilkadziesiąt D. kilkaset

29. Czym rzucił Tichy jako zdalnik w gołą kobietę?
A. Kamieniem B. Chlebem C. Kwiatem D. Saperką

30. Skąd zatelefonował Tichy do Tarantogi po pomoc?
A. Z San Jose B. Z San Diego C. Z San Antonio D. Z Santa Clara


ETAP II

11. Jaką linią lotniczą Tichy z Tarantogą przylecieli do Miami?
A. Amerykańską B. Brytyjską C. Francuską D. Niemiecką

12. Z nowoczesnego sztucznego satelity można policzyć na powierzchni Ziemi:
A. Rozsypane zapałki B. Przechodniów na ulicy C. Liczbę szprych w rowerze D. Wróble na gałęziach

13. W którym roku ukazało się pierwsze polskie wydanie “Pokoju na Ziemi”?
A. 1967 B. 1977 C. 1987 D. 1997

14. Który bliźniak był starszy?
A. Romulus B. Polluks C. Remus D. Kastor

15. Jaka jest odległość oczu przeciętnego stojącego człowieka do księżycowego horyzontu?
A. 1 km B. 2 km C. 3 km D. 4 km

16. Kto sieje ewolucję, ten zbiera:
A. Burzę B. Emocje C. Rozum D. Świadomość

17. Ile mniej więcej ważył Gramer?
A.50 kg B. 75 kg C. 100 kg D. 150 kg

18. Ułożyć (i dołączyć do maila z odpowiedziami) zabawne hasło encyklopedyczne na 100-500 znaków, objaśniające znaczenie słowa “pintelou”...

19. Jak miał na imię nadzwyczajny pełnomocnik doradcy do spraw globalnego bezpieczeństwa przy sekretarzu generalnym ONZ?
A. Filon B. Kakesut C. Hamm D. Tojeono

20. Z czyim sektorem sąsiadował sektor amerykański w kraterze Flamsteed?
A. Polskim B. Japońskim C. Niemieckim D. Francuskim


ETAP I

1. W jakim tempie szydło wyszło z worka?
A. Szybko B. Nieprędko C. Powoli D. Błyskawicznie

2. Japończycy są znani z tego, że są:
A. Z cicha pęk B. Z cicha pękł C. Ścichapęk D. Żółtawi

3. Kto jest autorem monografii „Przecięty mózg”?
A. Gonzaga B. Gazon C. Gonzales D. Gazzaniga

4. Co na Ziemi służyło Tichemu do pisania?
A. Maszyna B. Pióro wieczne C. Klawiatura komputerowa D. Ołówek

5. Gdzie mieści się cały savoir vivre?
A. W móżdżku B. W lewej półkuli mózgu C. W prawej półkuli mózgu D. W pniu mózgu

6, Na środku której księżycowej formacji siusiał Ijon Tichy?
A. Morza Jasności B. Morza Burz C. Morza Moskwy D. Morza Wilgoci

7. Zakup jakiego obuwia spowodował wizyty studenta filozofii?
A. Trampek B. Kaloszy C. Lakierków D. Sztybletów

8. Jakie kobiety zazwyczaj szczypał Tichy w metrze?
A. Brunetki B. Blondynki C. Rude D. Siwe

9. Podróż między którymi kontynentami odbył Tichy zanim trafił do tajnego wariatkowa?
A. Europa-Azja-Australia B. Azja-Ameryka-Afryka
C. Afryka-Europa-Azja D. Ameryka-Australia-Ameryka

10. Zadanie matematyczno-fizyczne: ile mniej więcej musiało wynosić periselenium lunostacjonarnego statku Tichego? (trzeba porachować)
A. 90 km B. 900 km C. 9 000 km D. 90 000 km


REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO - POBIERZ