Karta Rodzinna 3+

Informujemy, iż muzeum honoruje Krakowską Kartę Rodzinną 4+ i 3+, akcję mającą na celu promowanie wielodzietnego modelu rodziny. Każda rodzina posiadająca troje i więcej dzieci, odwiedzając muzeum z kartą uzyska rabat 50% na bilety.


Więcej informacji na stronie:
www.kkr.krakow.pl