Zegar słoneczny

Co tu można zrobić
Na podstawie położenia cienia rzucanego przez polos odczytaj wskazanie zegara. Skoryguj czas o poprawkę odczytaną z diagramu znajdującego się w centrum zegara: na poziomej osi znajdź odpowiedni miesiąc i odpowiadający mu punkt na krzywej. Następnie, w miejscu odpowiadającym temu punktowi na osi pionowej, odczytaj liczbę minut, które należy dodać do czasu wskazywanego przez cień. Porównaj skorygowany czas z czasem urzędowym.


Dlaczego tak się dzieje
Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód. Promienie słoneczne padają na Ziemię pod różnym kątem i z różnych kierunków w zależności od dnia w roku i godziny. Znając prawidłowości rządzące pozornym ruchem Słońca po nieboskłonie, można dobrać odpowiednią podziałkę, aby na podstawie cienia rzucanego przez polos, po wprowadzeniu odpowiedniej korekty, można było ustalić aktualną godzinę, o ile tylko Słońce nie jest zasnute chmurami.


Ciekawostki
W najpowszechniej używanym na świecie kalendarzu gregoriańskim większość lat to lata zwykłe z liczbą dni równą 365. Ziemia obiega Słońce nie w czasie dokładnie 365 dni, ale w czasie 365 dni i około 6 godzin. W związku z tym co jakiś czas potrzebny jest dodatkowy dzień jako korekta, więc w kalendarzu gregoriańskim czasem występują lata przestępne z liczbą dni równą 366 (luty ma wtedy 29 dni). Lata przestępne to na przykład: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Rok przestępny w kalendarzu gregoriańskim to taki, który dzieli się przez 4, chyba że dzieli się przez 100 – zwykły, chyba że dzieli się przez 400 przestępny.
Bieguny magnetyczne Ziemi nie pokrywają się z biegunami geograficznymi, a ponadto z upływem czasu zmieniają swoje położenie. W związku z tym kierunek wskazywany przez igłę magnetyczną może być odchylony względem południka geograficznego.