Waga hydrauliczna

Co tu można zrobić
Stań na środku podestu wagi. Obserwuj poziom cieczy w rurce. Odczytana na podziałce wysokość słupa cieczy powinna odpowiadać twojej wadze w kilogramach.


Dlaczego tak się dzieje
Rurka wypełniona cieczą jest połączona z podestem, na którym stoisz. Naciskając na podest, zgodnie z prawem Pascala zwiększasz ciśnienie wewnątrz całej rurki. Ciśnienie to, zwane hydrostatycznym, zależy od gęstości cieczy, przyspieszenia ziemskiego oraz wysokości słupa cieczy. Gęstość oraz przyspieszenie nie zmieniają się w trakcie doświadczenia, wyrazem wzrostu ciśnienia może być jedynie podniesienie się poziomu cieczy w rurce.


Ciekawostki
Francuski uczony Blaise Pascal w 1648 roku zademonstrował doświadczenie, w którym do szczelnej dębowej beczki, wypełnionej wodą, przymocował długą, pionowo ustawioną rurkę. Niewielka ilość wody wlana do rurki spowodowała rozsadzenie beczki. Doświadczenie to wykazało, że ciśnienie w naczyniu nie zależy bezpośrednio od ciężaru cieczy, a od wysokości jej słupa.