Tor saneczkowy

To saneczkowy o długości 22 m posiada sztuczną nawierzchnię o niskim współczynniku tarcia.
Szczytowy punkt toru znajduje się na wysokości 3 m. Po torze zjeżdża się na sankach z płozami wykonanymi z tworzywa sztucznego.
Podczas jazdy energia potencjalna sanek i osoby zjeżdżającej zamienia się w energię kinetyczną.
Energia kinetyczna pomniejszona o oddziaływania związane z tarciem jest następnie przekazywana do materaca, z którym zderzają się sanki.