Super odbicie

Co tu można zrobić
Unieś razem kule na wysokość ok. 1 metra i upuść je swobodnie. Obserwuj jak wysoko odbije się każda z nich.

Dlaczego tak się dzieje
Podczas odbicia od podłoża spadających razem kul całkowita energia mechaniczna i całkowity pęd obu kul są zachowane. Zjawisko odbicia przebiega w dwóch etapach następujących po sobie w bardzo krótkim odstępie czasu: odbicie dolnej kuli od podłoża i zderzenie tej kuli poruszającej się już w górę z jeszcze spadającą mniejszą kulą. W takim zderzeniu górna kula o mniejszej masie zyska dodatkową energię kosztem dolnej, bardziej masywnej kuli i w rezultacie wzniesie się na większą wysokość.