Superodbicie

Co tu można zrobić
Unieś razem kule na wysokość ok. 1 metra i upuść je swobodnie. Obserwuj, jak wysoko odbije się każda z nich.


Dlaczego tak się dzieje
Podczas odbicia spadających razem kul całkowita energia mechaniczna i całkowity pęd kul są zachowane. Zjawisko odbicia przebiega w etapach następujących po sobie w bardzo krótkim odstępie czasu: odbicie dolnej, najcięższej kuli od podłoża i zderzenie tej kuli poruszającej się już w górę z jeszcze spadającą średnią kulą, zderzenie średniej kuli poruszającej się już w górę z jeszcze spadającą górną, najlżejszą kulą. W takim zderzeniu górna kula o najmniejszej masie zyska dodatkową energię kosztem pozostałych, bardziej masywnych kul i w rezultacie wzniesie się na większą wysokość niż jej wysokość początkowa.