Siłacz w kosmosie

Co tu można zrobić?
Unieś odważnik oznaczony jako „Ziemia” i poczuj jego ciężar. Jest to odważnik o masie 12
kg. Następnie unoś inne odważniki i sprawdzaj jaki jest ciężar ziemskich 12 kg na innych
planetach i Księżycu.

Dlaczego tak się dzieje?
Na stanowisku znajdują się odważniki o takich samych rozmiarach i różnym ciężarze. Waga
odważników została tak dobrana, aby odpowiadała wadze ziemskiego odważnika 12 kg na
innych planetach i Księżycu. Ważąc ziemski 1 kg na innych obiektach w Układzie
Słonecznym otrzymalibyśmy następujące wartości: Merkury – 0,378 kg, Wenus – 0,907 kg,
Ziemia – 1 kg, Księżyc – 0,166 kg, Mars – 0,377 kg, Jowisz – 2,528 kg, Saturn – 1,064 kg,
Uran – 0,889 kg, Neptun – 1,125 kg. Najlżejszy odważnik waży 2 kg i odpowiada ziemskim
12 kg na Księżycu, najcięższy ponad 30 kg i odpowiada ziemskim 12 kg na Jowiszu.

Ciekawostki
Należy pamiętać, że masa w fizyce nie jest tożsama z ciężarem. Masa jest miarą ilości danej
substancji, a ciężar to siła z jaką Ziemia (lub inne ciało niebieskie) działa na obiekt. 1 kg
ziemskiego ryżu przeniesiony na Księżyc, nadal będzie zawierał tyle samo ziaren ryżu, ale
jego ciężar będzie około 6 razy mniejszy.