Siła poprzeczna

Co tu można zrobić?
Chwyć za napiętą linę i unieś do góry. W czasie kiedy będziesz puszczał linę, niech druga osoba energicznie pociągnie za luźny koniec liny tak, by uniesiony ciężar nie opadł.

Dlaczego tak się dzieje?
Działając na linę siłą skierowaną do góry, uzyskujemy składową naszej siły, skierowaną ukośnie, wzdłuż napiętej liny. Wartość tej składowej jest większa od siły skierowanej pionowo do góry, będącej efektem naszego wysiłku. Dzięki temu
działamy na ciężar siłą o większej wartości. Kiedy ciężar się uniesie i puścimy linę, to bezwładność układu pozwala
drugiej osobie, przez krótki moment, pociągnąć i napiąć luźną linę zanim ciężar zdąży opaść.

Ciekawostki
Zaprezentowany sposób przenoszenia ciężaru bywa wykorzystywany przy wyciąganiu małych łodzi na brzeg.