Ścieżka fakturalna

Co tu można zrobić
Zdejmij buty. Przejdź po alejce boso. Idź powoli, uważnie stawiając stopy. Staraj się zapamiętać, jak odczuwasz różne rodzaje nawierzchni. Uważaj, niektóre nawierzchnie mogą być gorące.
Powtórz doświadczenie, idąc z zamkniętymi oczami. Sprawdź, czy potrafisz poprawnie określić rodzaj nawierzchni, nie widząc jej.


Dlaczego tak się dzieje
Na nasz zmysł dotyku składa się aż pięć rodzajów receptorów o różnej budowie, powierzchni, szybkości reagowania oraz umiejscowieniu w organizmie. Dzięki dwóm receptorom w górnej warstwie skóry wyczuwamy delikatny dotyk. Receptory umieszczone głęboko pozwalają odbierać ucisk i drgania mechaniczne. Najgłębiej umieszczone są receptory odpowiedzialne za odczuwanie ciepła, zimna oraz bólu. Kiedy idziemy po ścieżce fakturalnej, receptory na naszych stopach rejestrują fakturę i temperaturę różnych materiałów, a następnie przesyłają tę informację do mózgu. Mózg uczy się, dzięki czemu staje się możliwe rozpoznanie nawierzchni wyłącznie na podstawie wrażeń dotykowych i termicznych.


Ciekawostki
Najczulsze receptory znajdują się na opuszkach palców i wargach – w sprzyjających warunkach pozwalają wyczuć na dotykanej powierzchni odkształcenie rzędu jednego mikrometra (0,001 milimetra).
Każda część ciała reaguje w innym stopniu zarówno na dotyk, jak i na temperaturę. Pięta jest jedną z części ciała najmniej wrażliwych na odczuwanie.