Rura głosowa (telegraf akustyczny)

Co tu można zrobić
Do wykonania tego eksperymentu niezbędne są dwie osoby. Stańcie przy dwóch końcówkach przyrządu i spróbujcie ze sobą porozmawiać za pośrednictwem urządzenia. Gdy jedna osoba mówi do lejkowatej końcówki, druga osoba słucha, przykładając ucho do swojej końcówki odbiorczej. Spróbujcie rozmawiać szeptem.
Następnie spróbujcie porozmawiać bezpośrednio (bez użycia telegrafu), pozostając na swoich miejscach.


Dlaczego tak się dzieje
W nieograniczonej niczym przestrzeni fala dźwiękowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a jej natężenie szybko maleje wraz z odległością. Rura stanowi falowód, kierujący falę do odbiornika, jakim jest nasze ucho.


Ciekawostki
Rury dźwiękowe były używane do komunikacji wewnętrznej m.in. na statkach, okrętach, w fortyfikacjach, biurach, rezydencjach. Obecnie wyparła je łączność telefoniczna.