Rura głosowa (telegraf akustyczny)

Co tu można zrobić
Do wykonania tego eksperymentu niezbędne są dwie osoby. Stańcie przy dwóch końcówkach przyrządu i spróbujcie ze sobą porozmawiać za pośrednictwem urządzenia. Gdy jedna osoba mówi do lejkowatej końcówki, druga osoba słucha, przykładając ucho do swojej końcówki odbiorczej i tak na przemian. Spróbujcie rozmawiać szeptem.

Następnie spróbujcie porozmawiać bezpośrednio (bez użycia telegrafu), pozostając na swoich miejscach.

Dlaczego tak się dzieje
W nieograniczonej niczym przestrzeni fala dźwiękowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a jej natężenie szybko maleje z odległością. Rura stanowi falowód, kierujący falę do odbiornika, jakim jest nasze ucho.

Ciekawostki
Rury dźwiękowe były używane do komunikacji wewnętrznej m. in. na statkach, okrętach, w fortyfikacjach, biurach, rezydencjach. Obecnie wyparła je łączność telefoniczna.