Półkule magdeburskie

Co tu można zrobić
Przesuń półkule na środek urządzenia. Zamknij zawór znajdujący się na przewodzie prowadzącym do pompy. Poproś drugą osobę, aby docisnęła obie półkule. Wykonaj kilka ruchów tłokiem pompki. Sprawdź, czy półkule dają się łatwo rozdzielić. Jeżeli nie, to można przestać je dociskać. Wykonaj jeszcze kilkanaście ruchów tłokiem pompki, aby wypompować powietrze z wnętrza półkul. Ciągnąc z obu stron za liny, spróbujcie rozłączyć półkule. Po zakończeniu eksperymentu otwórz zawór.


Dlaczego tak się dzieje
Cząsteczki powietrza wywierają jednakowe ciśnienie zarówno na wewnętrzne, jak i zewnętrzne strony półkul. Jeśli jednak z wnętrza półkul wypompujemy część powietrza, to ciśnienie wywierane od wewnątrz ma mniejszą wartość i w efekcie półkule są dociskane do siebie. Po ok. 50 ruchach tłokiem pompki ciśnienie w półkulach wynosi około 1/2 ciśnienia atmosferycznego, po 80 – 1/3, a po 120 – 1/5.


Ciekawostki
Doświadczenie z metalowymi półsferami średnicy 42 cm przeprowadził Otto von Guericke w Magdeburgu w roku 1654. Aby rozerwać tamte półkule, użyto 16 koni.