Peryskop

Co tu można zrobić
Obserwuj obraz w dolnym okienku peryskopu. Możesz obracać peryskop wokół osi pionowej. Co widzisz?

Dlaczego tak się dzieje
Poprzez odpowiednie skierowanie promieni światła za pomocą układu płaskich zwierciadeł ustawionych pod odpowiednimi kątami, do oka trafia obraz z miejsca, które jest dla nas niedostępne (patrz rysunek).

Ciekawostki
Peryskopy o bardziej złożonych układach optycznych są wykorzystywane w wojsku, m.in. na okrętach podwodnych, w czołgach, wozach bojowych. Obecnie coraz częściej zastępują je kamery telewizyjne.