Oddychający prostokąt

Co tu można zrobić
Obejrzyj nieruchomą tarczę. Zacznij nią obracać. Powoli zwiększaj prędkość wirowania. Co obserwujesz? Eksperymentuj, obracając tarczę z różną prędkością kątową.
Przy odpowiednio dobranej niewielkiej prędkości wirowania odnosisz wrażenie, że boki figury falują, a cała figura ulega odkształceniu. Obserwowany efekt staje się wyraźniej widoczny po chwili wpatrywania się w wirującą tarczę.


Dlaczego tak się dzieje
Człowiek znacznie lepiej rozróżnia kształty niż kolory. Ludzkie oko podąża za liniami, co umożliwia analizę kształtów. Figura na tarczy składa się z zaokrąglonych prostokątów – część figury to linie proste, najszybciej wyłapywane przez oko, a część to półkola. Oko wodzi za liniami i natrafia na półkola, które w ruchu obrotowym zaburzają regularność figury – to szczególne zaburzenie kształtu nasz mózg odbiera jako falowanie.


Ciekawostki
Zjawisko podążania za liniami przez ludzkie oko jest często wykorzystywane w fotografii, filmie i malarstwie do kompozycji przestrzennej.