Model cząsteczki wodoru

Co tu można zrobić
W dwóch słupkach przy alejce, na której stoisz, możesz zobaczyć po jednej niebieskiej kropce. Reprezentują one jądra atomów wodoru tworzące cząsteczkę H2.


Dlaczego tak się dzieje
Każdy atom zbudowany jest z jądra i otaczającej go chmury elektronowej. Prawie cała masa atomu skoncentrowana jest w jądrze. Jądra atomów wodoru w cząsteczce H2 znajdują się w odległości 0,074 nm. Nasz model jest ponad 500 miliardów razy większy niż rzeczywista cząsteczka wodoru. Skala liniowa rozmiarów jąder atomowych i odległości między nimi została zachowana. Uzmysławia nam to, jak nierównomiernie rozmieszczona jest masa w materii.


Ciekawostki
Jeszcze na początku XX wieku niektórzy uczeni nie wierzyli w istnienie atomów. Można tu wymienić takie znane nazwiska jak Wilhelm Ostwald czy Ernst Mach. Wyjaśnienie budowy atomów i cząsteczek stało się możliwe dzięki teorii kwantów powstałej w ciągu pierwszych trzech dekad XX wieku.