Wyścigi magnesów

Co tu można zrobić
Wybierz rurę i przesuń znajdujący się na niej magnes w górne położenie. Puść magnes i obserwuj jego ruch. Przeprowadź eksperyment na innych rurach i porównaj efekt.
Obróć ramę z rurami tak, aby wszystkie magnesy znalazły się jednocześnie w górnym położeniu. Obserwuj wyścigi magnesów.


Dlaczego tak się dzieje
Spadający magnes wzbudza w rurach tzw. prądy wirowe. Prądy te są źródłem pola magnetycznego, które przeciwstawia się polu magnesu. W wyniku oddziaływania pola magnetycznego magnesu i pola prądów wirowych magnes nie spada swobodnie. Efekt spowolnienia spadku jest tym większy, im większe jest natężenie prądów wirowych. Ta zaś wielkość zależy od przewodnictwa elektrycznego rury. Materiały użyte w modelu to kolejno: miedź, aluminium, mosiądz i stal nierdzewna.


Ciekawostki
Prądy wirowe powstają dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Zjawisko to, odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela Faradaya, jest podstawową metodą otrzymywania prądu elektrycznego.