Magiczne stożki

Co tu można zrobić
Umieść układ dwóch stożków w najniższej części równi pochyłej. Obserwuj jego zachowanie.


Dlaczego tak się dzieje
Układ stożków porusza się samoczynnie w górę równi pochyłej, bez żadnego mechanizmu napędowego! Dzieje się tak, ponieważ ruch w tym kierunku powoduje, że obniża się środek ciężkości całego układu. Odpowiada za to charakterystyczna budowa równi pochyłej, której dwa tory oddalają się od siebie wraz ze wzrastającą wysokością. Chociaż punkty styku układu z równią znajdują się coraz wyżej, to środek ciężkości układu stożków obniża się.


Ciekawostki
Każde ciało we Wszechświecie przyjmuje najniższy, dostępny mu stan energetyczny: upuszczone jabłko spada, rzeki płyną z gór do morza, a układ stożków obniża swój środek ciężkości, gdy porusza się w górę równi pochyłej. Okazuje się, że nawet nasze lenistwo ma źródło w prawach fizyki.