Koło chomika

Co tu można zrobić
Ostrożnie wejdź do środka koła i poruszaj się w taki sposób, aby wprawić koło w ruch. 


Dlaczego tak się dzieje
Kiedy stawiasz stopę powyżej najniższego punktu w kole, powstaje siła, która powoduje obrót koła. Znajdujący się wtedy, w nierównowadze, układ: koło – Twoje ciało, wraca do stanu równowagi, przez odpowiedni obrót. Ruch, który miał miejsce, odbył się kosztem energii Twoich mięśni. 


Ciekawostki
Koło podobne do naszego modelu, ale zanurzone w wodzie i wyposażone w łopatki, w które uderza woda, to pierwsze i najstarsze urządzenie, wykorzystujące energię rzek. W ten sposób napędzano żarna w młynach, które mieliły ziarna zbóż na mąkę. Stosowano tzw. koła wodne podsiębierne, osadzane w korycie rzeki tak, aby nurt przepływającej wody uderzał w łopatki koła od spodu (wydajność ok. 22%), oraz koła nadsiębierne, poruszane dzięki spiętrzonej, a następnie spadającej wodzie, doprowadzanej do łopatek od góry (wydajność ok. 60%).