Kiwaczki - równoważnie

Co tu można zrobić
Stań na kiwaczce. Staraj się możliwie długo utrzymać równowagę. Spróbuj robić to samo, mając zamknięte oczy.


Dlaczego tak się dzieje
Kiwaczki dostępne są w dwóch wersjach: walcowe – łatwiejsze, gdyż zachwianie równowagi następuje względem jednej osi, i sferyczne – trudniejsze, utrata równowagi może nastąpić w każdym kierunku.