Kalejdoskop

Co tu można zrobić
Ustaw kalejdoskop w taki sposób, aby pole widzenia było równomiernie oświetlone. Powoli obracaj kalejdoskop wokół jego osi. Obserwuj kolejne transformacje obrazu. Zwróć uwagę na jego symetrię.


Dlaczego tak się dzieje
Układ luster we wnętrzu kalejdoskopu powoduje zwielokrotnienie obrazów przedmiotów umieszczonych w jego wnętrzu. Odpowiada też za symetrię powstałego obrazu.


Ciekawostki
Obrazy powstające w wyniku wielokrotnych odbić od zwierciadeł były znane starożytnym Grekom. W czasach nowożytnych pierwszy kalejdoskop złożony z dwóch luster został zbudowany przez brytyjskiego fizyka Dawida Brewstera w 1816 roku. Początkowo służył jako przyrząd naukowy, by z czasem stać się popularną zabawką.