Geo-gródek

W Geo-gródku znajduje się 17 skał, których cechą wspólną jest obecność w architekturze Krakowa. Wydeptując krakowskie bruki, podziwiając wspaniałe zabytki, korzystając z różnego rodzaju obiektów architektonicznych często nie zdajemy sobie sprawy, że zastosowane tam skały są nie tylko niemymi świadkami kilkusetletniej historii miejsca, w którym się znajdują, ale stoi za nimi również wiele milionów lat istnienia w pierwotnej formie, zanim ukształtowała je ręka artysty czy rzemieślnika.  Skały Geo-gródka pochodzą w większości z terenów południowej Polski, w tym część z okolic Krakowa, są również okazy z Pomorza i Wołynia na Ukrainie.

Dyrekcja Muzeum Inżynierii Miejskiej pragnie wyrazić głęboką wdzięczność  autorowi koncepcji Geo-gródka prof. Dr hab. inż. Jackowi Rajchelowi, za trud i zaangażowanie włożone podczas jego powstawania.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim darczyńcom skał:
- Państwu Kasprzykom z Kowalskiej Góry
- Gminie Miękinia oraz firmom: Bazalt Inves z Piaseczna
- Przedsiębiorstwo Kamieniarskie WOLSKI z Kluszkowiec
- Trans-Ziem z Krakowa
- Kopalnia Dolomitu Libiąż
- Polimex-Development Kraków Sp. Z o.o.
- Marmur-Płytki z Podłęża
- Brach Tadeusz Zakład Wydobycia Kamienia Budowlanego z Woli Komborskiej
- Zakład Górniczy Głębiec z Brennej
- Kopalnia Piława Górna
- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. Z o.o. z Nasławic
- STM Przedsiębiorstwo Budowlane Grabarczyk – Sp.j. z Gdyni

Klasyfikacja skał
Wszystkie skały budujące skorupę Ziemi możemy podzielić pod względem pochodzenia na: magmowe, osadowe i metamorficzne.
W grupie skał magmowych wyróżniamy skały plutoniczne, powstałe z krzepnięcia magmy pod powierzchnią Ziemi, i skały wulkaniczne, powstające z lawy zastygającej na jej powierzchni.
W grupie skał osadowych wyróżniamy skały okruchowe, powstałe w wyniku gromadzenia się elementów mineralnych – głównie z wcześniej istniejących skał, materiału piroklastycznego, produktów wytrącania z roztworów wodnych i szczątków organicznych.
Skały metamorficzne powstają z przeobrażenia, czyli metamorfozy starszych skał osadowych i magmowych pod wpływem czynników działających we wnętrzu skorupy ziemskiej – ciśnienia, temperatury i czasu.