Figury Lissajous

Co tu można zrobić
Nasyp niewielką ilość suchego piasku do wahadła. Odchyl nieco wahadło i puść je swobodnie. Obserwuj rysunek tworzony przez piasek.


Dlaczego tak się dzieje
Jeśli wahadło waha się tylko w jednej płaszczyźnie (są dwie takie możliwości), to spadający piasek tworzy linię prostą. Pozostałe przypadki to kombinacja drgań w dwóch płaszczyznach jednocześnie. Powstające rysunki zależą od wzajemnych stosunków częstotliwości drgań składowych wahadła oraz miejsca rozpoczęcia wahań, a powstałe kształty nazywamy figurami Lissajous (czyt. lisażu) bądź Bowditcha. Aby rysunek był inny, należy zmienić stosunek częstotliwości drgań. Jest to możliwe poprzez zmianę położenia suwaka na lince. Jeśli stosunek ten jest liczbą wymierną, powstający rysunek tworzy krzywą zamkniętą.