Dźwignia dwustronna

Co tu można zrobić

Pociągnij za każdą z lin na stanowisku i zwróć uwagę na wysiłek jaki musisz włożyć w
uniesienie ciężaru podwieszonego do krótszego ramienia dźwigni dwustronnej. Podnoszony
kamień waży 750 kg.

Dlaczego tak się dzieje

Dźwignia dwustronna należy do tzw. maszyn prostych. Podstawa urządzenia stanowi jej
punkt podparcia. Dźwignia pozostaje w równowadze gdy iloczyn ciężaru i długości ramienia
po jednej ze stron jest równy analogicznemu iloczynowi po przeciwnej stronie. Wydłużając
zatem ramię, po stronie do której przykładamy siłę, zmniejszamy wartość siły koniecznej do
zrównoważenia ciężaru. Tym samym potrzebujemy mniej wysiłku do uniesienia kamienia.

Ciekawostki

„Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię” – powiedział żyjący w III w. p.n.e. grecki
filozof przyrody i matematyk Archimedes. Zwrócił w ten sposób uwagę na moc drzemiącą w
maszynach prostych. Potrzebowałby do tego celu niewyobrażalnie długiej dźwigni.