Busola

Co tu można zrobić
Obracaj busolę wokół osi pionowej. Zauważ, że wskazówka (igła magnetyczna) stale wskazuje ten sam kierunek.


Dlaczego tak się dzieje
Metalowa igła busoli zawsze wskazuje ten sam kierunek, ponieważ oddziałuje na nią pole magnetyczne Ziemi. Busola jest przyrządem zbudowanym prawie tak samo jak kompas. W stosunku do kompasu zawiera dodatkowe elementy, jak na przykład celownik.


Ciekawostki
Bieguny magnetyczne Ziemi nie pokrywają się z biegunami geograficznymi, a ponadto z upływem czasu zmieniają swoje położenie. W związku z tym kierunek wskazywany przez igłę magnetyczną może być odchylony względem południka geograficznego.