Busola

Co tu można zrobić
Obracaj busolę wokół osi pionowej. Zauważ, że wskazówka (igła magnetyczna) stale wskazuje ten sam kierunek.

Dlaczego tak się dzieje
Metalowa igła busoli zawsze wskazuje ten sam kierunek, ponieważ oddziałuje na nią pole magnetyczne Ziemi. Busola jest przyrządem zbudowanym prawie tak samo jak kompas. W stosunku do kompasu posiada dodatkowe elementy, jak na przykład celownik.

Ciekawostki
Bieguny magnetyczne Ziemi nie pokrywają się z biegunami geograficznymi, a ponadto z upływem czasu zmieniają swoje położenie. Dla Krakowa kierunek północny wskazywany przez igłę magnetyczną jest odchylony o 4º na wschód względem południka geograficznego. Biegun magnetyczny Ziemi na półkuli północnej znajduje się obecnie na Oceanie Arktycznym (85,6º N, 143,3º W, rok 2014), w odległości około 500 km od północnego bieguna geograficznego.