Aerofon klawiszowy

Co tu można zrobić
Przemieszczaj się po klawiszach aerofonu, słuchając dźwięków, jakie wydobywają się z piszczałek.


Dlaczego tak się dzieje
Poruszając klawiszami aerofonu, ściskasz miechy, które wtłaczają powietrze do piszczałek. Dźwięk w piszczałce powstaje w wyniku drgań słupa powietrza w korpusie piszczałki. Drgania te powstają w wyniku tarcia powietrza o elementy piszczałki w obrębie jej szczeliny. Im krótsza piszczałka, tym wyższy dźwięk.


Ciekawostki
W chorwackim Zadarze znajdują się organy morskie o szerokości 70 m. Składają się z 35 piszczałek ukrytych w kamiennej obudowie, pełniącej też funkcję schodów. Miechy tłoczące powietrze zastępuje tam woda i wiatr. Długości piszczałek są tak dobrane, aby grane jednocześnie dźwięki tworzyły przyjemną dla ucha harmonię.