Optyka

eksperymenty ze światłem, postrzeganie kształtów i barw przez ludzkie oko, ciekawe i zabawne efekty lustrzane
Latające złudzenie
Kalejdoskop
Nieruchomy krążek
Dwa polaryzatory
Spirala
Oddychający prostokąt
Kolorowe sektory
Siatka dyfrakcyjna
Pryzmat
Tarcza Newtona
Ukryte kolory
Wędrujące koło
Krater
Peryskop
Lustro walcowe
Krzywe zwierciadła
Kalejdoskop gigant
Składanie twarzy
Dwa zwierciadła