Idea stworzenia w Krakowie sensorycznego parku edukacyjnego, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, pojawiła się w środowisku animatorów kultury i ekologów w latach 90 - tych. Dopiero jednak w 2004 roku Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i projekt Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich pn. „Nowa Huta – Nowa Szansa” stworzyły warunki programowe, organizacyjne i finansowe do realizacji tego eksperymentalnego przedsięwzięcia, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem Projektu był Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Inspiracją dla realizatorów było, działające od 1996 r., Pole Doświadczeń Zmysłowych w Norymberdze. Modele zostały zaprojektowane i wykonane przez zespół krakowskich ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, jak architektura, fizyka czy dydaktyka. W tworzenie Ogrodu był również zaangażowany Krakowski Zarząd Komunalny – obecnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Stowarzyszenie „U Siemachy”. Rada Miasta nadała Ogrodowi Doświadczeń imię Stanisława Lema, wybitnego krakowianina i obywatela świata.

Projekt został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz ze środków gminy miejskiej Kraków.

Po zakończeniu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL projekt jest kontynuowany przez Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.
Realizatorzy projektu