Geo-gródek

W Geo-gródku znajduje się 17 skał, których cechą wspólną jest obecność w architekturze Krakowa.

W Geo-gródku znajduje się 17 skał, których cechą wspólną jest obecność w architekturze Krakowa. Wydeptując krakowskie bruki, podziwiając wspaniałe zabytki, korzystając z różnego rodzaju obiektów architektonicznych często nie zdajemy sobie sprawy, że zastosowane tam skały są nie tylko niemymi świadkami kilkusetletniej historii miejsca, w którym się znajdują, ale stoi za nimi również wiele milionów lat istnienia w pierwotnej formie, zanim ukształtowała je ręka artysty czy rzemieślnika. Skały Geo-gródka pochodzą w większości z terenów południowej Polski, w tym część z okolic Krakowa, są również okazy z Pomorza i Wołynia na Ukrainie.


Dyrekcja Muzeum Inżynierii i Techniki pragnie wyrazić głęboką wdzięczność autorowi koncepcji Geo-gródka prof. Dr hab. inż. Jackowi Rajchelowi, za trud i zaangażowanie włożone podczas jego powstawania.


Serdecznie dziękujemy również wszystkim darczyńcom skał:

- Państwu Kasprzykom z Kowalskiej Góry

- Gminie Miękinia oraz firmom: Bazalt Inves z Piaseczna

- Przedsiębiorstwo Kamieniarskie WOLSKI z Kluszkowiec

- Trans-Ziem z Krakowa

- Kopalnia Dolomitu Libiąż

- Polimex-Development Kraków Sp. Z o.o.

- Marmur-Płytki z Podłęża

- Brach Tadeusz Zakład Wydobycia Kamienia Budowlanego z Woli Komborskiej

- Zakład Górniczy Głębiec z Brennej

- Kopalnia Piława Górna

- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. Z o.o. z Nasławic

- STM Przedsiębiorstwo Budowlane Grabarczyk – Sp.j. z Gdyni


Klasyfikacja skał

Wszystkie skały budujące skorupę Ziemi możemy podzielić pod względem pochodzenia na: magmowe, osadowe i metamorficzne.

W grupie skał magmowych wyróżniamy skały plutoniczne, powstałe z krzepnięcia magmy pod powierzchnią Ziemi, i skały wulkaniczne, powstające z lawy zastygającej na jej powierzchni.

W grupie skał osadowych wyróżniamy skały okruchowe, powstałe w wyniku gromadzenia się elementów mineralnych – głównie z wcześniej istniejących skał, materiału piroklastycznego, produktów wytrącania z roztworów wodnych i szczątków organicznych.

Skały metamorficzne powstają z przeobrażenia, czyli metamorfozy starszych skał osadowych i magmowych pod wpływem czynników działających we wnętrzu skorupy ziemskiej – ciśnienia, temperatury i czasu.