Deklaracja Dostępności

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema znajdziecie Państwo na stronie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=1918

Muzeum Inżynierii Miejskiej
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków

Uprzejmie informujemy, iż obecnie na terenie Muzeum prowadzone są prace modernizacyjne związane z przebudową zabytkowej siedziby MIM na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki.

W chwili obecnej dla zwiedzających udostępnione są:
- budynek F (sala wystaw), 
- budynek G (sala edukacyjna), 
- budynek J (kasa).
- budynek B (budynek administracyjny)

DOJAZD:

Komunikacja miejska:

Droga od Placu Wolnica: jadąc tramwajami linii 6, 8, 10, 13 najlepiej wysiąść na przystanku Plac Wolnica, a dalej kierować się na ulicę św. Wawrzyńca. Muzeum znajduje się 500 m drogi od Placu Wolnica.

Jeśli wybiorą Państwo drogę od strony ul. Starowiślnej, jadąc tramwajami linii 3, 19, 24 należy wysiąść na przystanku św. Wawrzyńca, skręcić w tę ulicę i iść prosto, w kierunku Placu Wolnica. Muzeum Inżynierii Miejskiej znajduje się, mniej więcej, w połowie ulicy św. Wawrzyńca.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU:

Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Samochód można zaparkować na ulicach w okolicy muzeum.

Przypominamy, że jest to obszar objęty strefą płatnego parkowania.

Cennik dostępny na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/informacje-ogolne-i-oplaty/

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA:

Wejście do kompleksu odbywa się bez ograniczeń przez bramę od ul. św. Wawrzyńca. Brama otwarta w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

Budynek J (kasa)

Do budynku prowadzi oznakowane wejście.

Budynek F (sala wystaw)

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie przy ul. św. Wawrzyńca 15.

Wejście możliwe po okazaniu biletu wstępu.

Budynek G (sala edukacyjna)

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Gazowej. Wejście do budynku jest możliwe wyłącznie w obecności osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Budynek B (budynek administracyjny)

Do budynku prowadzi wejście od budynku J (kasy).  

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:

Udostępnione dla zwiedzających budynki są jednokondygnacyjne, przestrzeń otwarta. Nie ma konieczności korzystania z korytarzy, schodów czy wind. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w budynku biurowym, który jest piętrowy należy zgłosić się do sekretariatu, który znajduje się na parterze.

DOSTĘPNOŚĆ TOALETY:

Toaleta dla osób niepełnosprawnych udostępniana jest w budynku biurowym - budynek B. W celu skorzystania należy zgłosić się na portiernię.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Muzeum.

UTRUDNIENIA:

Niewielki próg w kasie Muzeum (budynek J) oraz budynku G i budynku biurowym B

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie
Al. Pokoju 68
31-580 Kraków

Podstawą wizyty w Ogrodzie Doświadczeń jest zwiedzanie polegające na doświadczaniu sensorycznym - zwiedzający uczestniczą w eksperymentach z wykorzystaniem urządzeń, prezentujących różne zjawiska fizyczne i przyrodnicze.

Specyfiką Ogrodu Doświadczeń jest usytuowanie wystawy edukacyjnej na świeżym powietrzu w przestrzeni parkowej. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę warunków pogodowych w dniu wizyty i dostosowanie do nich swojego ubioru (zabezpieczenie przed słońcem, deszczem, zimnem etc.)

DOJAZD:

Komunikacja miejska:

Liniami tramwajowymi nr 1, 14, 22, do przystanku M1 Aleja Pokoju następnie przejść przez ulicę w stronę Parku Lotników i kierować się w prawo ok 30 m.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU:

Przyjeżdżającym samochodami sugerujemy zaparkować na gościnnym parkingu Centrum Handlowego M1 i przejść przez ulicę.

Parkowanie bezpośrednio przed Ogrodem może się wiązać z mandatem, dlatego apelujemy aby stosować się do oznakowania.

Parkowanie w niedziele niehandlowe

Dzięki uprzejmości Dyrekcji CH M1, w niedziele niehandlowe, od godziny 9:30, otwarta jest część parkingu CH M1, od strony Ogrodu Doświadczeń.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA:

Do Ogrodu Doświadczeń prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie przy Al. Pokoju 68. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:

Wystawa edukacyjna Ogrodu Doświadczeń usytuowana jest w przestrzeni parkowej. Wszystkie urządzenia znajdują się na świeżym powietrzu.

DOSTĘPNOŚĆ TOALETY:

Toaleta dla zwiedzających znajduje się ok. 4 m od kasy Ogrodu Doświadczeń. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W toalecie znajduje się również przewijak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren Ogrodu Doświadczeń.

UTRUDNIENIA:

Niewielki próg w kasie Ogrodu Doświadczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.