23.03.2017

Zmiana numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 23 marca 2017 roku uległy zmianie numery telefonów Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Ogrodu Doświadczeń.
Każda osoba chcąca uzyskać informacje, będzie mogła połączyć się bezpośrednio z konkretnym pracownikiem muzeum, z pominięciem centrali telefonicznej (w tym celu należy wybrać numer tel. 12 428 66 XX , gdzie XX odpowiada numerowi telefonu danego pracownika, a nastąpi połączenie bezpośrednie).
Zachowane zostanie również połączenie z operatorem centrali telefonicznej:
- Muzeum Inżynierii Miejskiej pod numerem tel. 12 428 66 00,
- Ogrodu Doświadczeń pod numerem tel. 12 428 66 52.

Wykaz wszystkich numerów znajduje się na stronie internetowej muzeum: www.mim.krakow.pl


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.