10.03.2022 Edyta Gajewska

MUZEUM ZMIENIŁO NAZWĘ!

Usankcjonowanie status quo charakteru zbiorów.
Cenimy nasze oddziały.
Rozwój, ale nie rewolucja.

Od 11 marca 2022 roku nasza instytucja nosi nazwę Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie! 
Uchwałę o zmianie nazwy przyjęła Rada Miasta Krakowa w dniu 16 lutego 2022 r.

„Muzea są powiernikami historii, z respektem odnosimy się więc zarówno do historii odległej, jak i tej zupełnie niedawnej, stanowiącej o tożsamości naszego Muzeum. Staramy się też jednak z historii wyciągać wnioski i naukę, i na ich kanwie budować przyszłość. To jej planowanie doprowadziło mnie do wniosku, że modyfikacja dotychczasowej nazwy Muzeum na nową: „Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie” jest nieodzowna. Jestem przekonany, iż zmiana ta nie tylko lepiej i pełniej odzwierciedla kształt kolekcji, ale też stworzy szersze ramy dla dalszego działania i rozwoju. W pełni szanując to, co zostało wypracowane przez poprzedników, otwieramy się na coś nowego – na nowe przestrzenie ekspozycyjne, wystawy i projekty” – mówi Piotr Gój, Dyrektor Muzeum.

Szczególnym impulsem do rozważenia zmiany nazwy stało się zakończenie projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki”, który znacznie unowocześnił infrastrukturę siedziby głównej instytucji, dając jej między innymi nie tylko dodatkowe przestrzenie, ale co ważne połączone w jedną komunikacyjną całość. Nowe możliwości ekspozycyjne pozwoliły na odważne planowanie rozwoju Muzeum i rozpoczęcie prac nad utworzeniem narracyjnej wystawy stałej. 

Ważną przesłanką do zmiany nazwy Muzeum jest też fakt, że dotychczasowa pozostawiła poza nawiasem nasz oddział - Ogród Doświadczeń im. St. Lema - który jest wielkim atutem programowym instytucji, choć nie wiąże się z tematyką inżynierii miejskiej.
Muzeum musi mieć na uwadze także remontowany obecnie Hangar Czyżyny, gdzie planowana jest m.in. prezentacja ekspozycji czasowej na temat motoryzacji, a w przyszłości także wystaw poświęconych  szeroko rozumianej technice.

Twórcy pierwszej koncepcji programowej Muzeum zakładali współpracę we współtworzeniu placówki z podmiotami historycznie i faktycznie związanymi z kwartałem św. Wawrzyńca. Tu przecież  utworzono nie tylko pierwsze zajezdnie dla omnibusów konnych, a także siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Krakowskiej Gazowni Miejskiej oraz Krakowskiej Elektrowni. Wybrana dla instytucji nazwa – Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie – odpowiadała takiej wizji, zwłaszcza że kolekcja podzielona miała być na działy: „Komunikacja miejska”, „Transport”, „Gospodarka komunalna”, „Przemysł” oraz „Technika na co dzień”. Jednak plany zweryfikowało życie. 

Inżynieria miejska, w dużej części, ukryta przed okiem użytkownika miasta, przeobrażając się w muzealium, w przytłaczającej większości wypadków jest niezwykle trudnym obiektem muzealnym, tak pod względem możliwości pozyskania, jak i możliwości ciekawego zaprezentowania publiczności. Obecnie Muzeum posiada bogate zbiory obejmujące obiekty od pojazdów szynowych, przez samochody osobowe, patefony, maszyny drukarskie, sprzęt biurowy, aż po instrumenty naukowe. Wspólnym mianownikiem dla tak zróżnicowanych artefaktów są określenia „inżynieria i technika”.

Realizacja długofalowych, skomplikowanych projektów niejako wymusza obecnie weryfikację pierwotnej koncepcji Muzeum oraz skłania do wprowadzenia zmian, także w formie pojemniejszej znaczeniowo nazwy. Dotyczy to zarówno spraw wizerunkowych, jak i przede wszystkim samej merytorycznej organizacji instytucji. 

Zmiana nazwy nie oznacza odcięcia od pierwotnych założeń, a jedynie poszerzenie zakresu zainteresowań Muzeum, które nadal rozwijać będzie kolekcję, związaną z inżynierią miejską i prezentować wystawę zabytkowych tramwajów na Wawrzyńca.