01.07.2021 Magdalena Jabłońska

Lato z KKR

W okresie wakacji, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r., w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w kasie będzie czekało 10 bezpłatnych biletów (limit dzienny).

Bilet uprawnia 1 osobę do jednorazowego wstępu do Ogrodu Doświadczeń na dowolną liczbę godzin (jednego dnia). Dostępny jest tylko za okazaniem karty KKR (Krakowska Karta Dużej Rodziny).

Bilety niewykorzystane jednego dnia przechodzą na dzień następny.

Akcja "Lato z KKR" finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków.

Zapraszamy!