Konkurs czytelniczy

Seria czwatra - 1 kwietnia

31. Czyją robotę dokończył Golem XIV?
A. Kopernika     B. Newtona       C. Darwina      D. Einsteina

32. W nakładzie ilu egzemplarzy ukazało się pierwsze wydanie „Wielkości urojonej”?
A. 300      B. 3 000         C. 30 000         D. 300 000

33. Które ludzkie uzdolnienia budziły ciekawość Golema XIV?
A. Matematyczne         B. Przyrodnicze      C. Humanistyczne        D. Interdyscyplinarne

34. Ile razy szybciej od człowieka mógłby wypowiadać się Golem XIV?
A. 400      B. 4 000          C. 40 000           D. 400 000

35. Kiedy wybuchła pierwsza historyczna bomba atomowa?
A. Zaraz po wschodzie słońca         B. W samo południe          C. W nocy            D. Nie wiadomo

36. W którym „literackim” roku ukazało się pierwsze wydanie „Golema XIV”?
A. 2029         B. 2035         C. 2041         D.2047

37. Jaką wysokość (mniej więcej) ma gmach z Golemem XIV?
A. 30 m        B. 60 m         C. 90 m          D. 120 m

38. Jak zareagowała ludzkość na pojawienie się i odejście Golema XIV i Zacnej Ani?
A. Międzynarodowym zakazem budowy „myślących maszyn”
B. Gwałtownym rozwojem nowych technologii
C. Nagłą zintensyfikowaną eksploracją kosmosu
D. Kompletnym przemilczeniem tych wydarzeń

39. Jak pan Lem w 1973 roku proroczo nazwał amerykański internet?
A. Federalną Siecią          B. Netem         C. Interkompem           D. Pajęczyną Informacyjną

40. Czy Golem XIV został rozebrany (zdemontowany)?
A. Tak          B. Nie         C. Częściowo tak, częściowo nie            D. Nie wiadomoTrzecia seria - 1 marca

21. Ile milionów znaków (mniej więcej) liczy stenogram wszystkich rozmów z Golemem XIV – przy orientacyjnym założeniu, że na jednej stronie formatu in quarto mieszczą się dwa tysiące znaków?
A. Jeden               B. Kilka               C. Kilkanaście               D. Kilkadziesiąt

22. Które wydawnictwo wydało pierwszy raz „Wielkość urojoną”?
A. Wydawnictwo Literackie            B. Książka i Wiedza         
C. Państwowy Instytut Wydawniczy                 D. Czytelnik

23. Jaką funkcję pełnił Golem podczas kryzysu patagońskiego?

A. Szefa sztabu generalnego            B. Dowódcy marynarki           
C. Dowódcy wojsk lotniczych                   D. Wiceprezydenta       

24. Czym jest kod genetyczny?
A. Białkiem                   B. Kwasem          C. Regułą             C. Zasadą

25. Jak pisał Pan Lem o Golemie?
A. Pięknie            B. Brzydko          C. Mądrze            D. Głupio

26. Co głównie interesowało Golema XIV w człowieku?
A. Budowa mózgu                  B. Podobieństwa międzyosobnicze           
C. Wielotysiącletnia kultura            D. Różnice międzyosobnicze

27. Jak nazywali się zamachowcy-terroryści?
A. hurysi             B. husarze            C. hugenoci          D. husyci

28. Ile miliardów dolarów wydały w sumie USA na budowę „zespołu świetlnych filozofów”?
A. Prawie sto                B. Prawie dwieście        C. Prawie trzysta          D. Prawie czterysta    

29. Dlaczego po „odejściu” Golema XIV i Zacnej Ani nie próbowano zbudować od nowa tych (takich) komputerów?
A. Ze względu na koszty                  B. Nikt nie umiał          C. Zakaz ONZ               D. Nie wiadomo

30. Istotą której płci jest Golem XIV?
A. Męskiej           B. Żeńskiej          C. Istotą bezpłciową               D. Nie wiadomo


Seria druga – 1 lutego

11. W którym roku ukazało się pierwsze wydanie „Wielkości urojonej”?
A. 1968        B. 1973         C. 1978          D. 1983

12. O kim mówił św. Paweł w liście do Koryntian (1 Kor, 13), gdy wspominał „miedź brzęczącą i cymbał brzmiący”?
A. O ludziach prawdomównych         B. O Panu Bogu            
C. O Golemie XIV             D. O kłamcach

13. Kim jest uczestnik Lemoniady udzielający odpowiedzi na to pytanie?
A. Przekazem           B. Przekaźnikiem            C. Ustrojem              D. Kodem

14. Kto napisał „literacką” przedmowę do „Golema XIV”?
A. Jarzębski            B. Popp              C. Kandel             D. Creve

15. Ile teoretycznie możliwych różnych przyszłości dla człowieka wymienił Golem XIV w „Wykładzie inauguracyjnym”?
A. Dwie           B. Trzy          C. Cztery             D. Pięć

16. Co jest najlepszą gwarancją pokoju?
A. Powszechne rozbrojenie
B. Równowaga sił
C. Absolutna dominacja jednego państwa w każdej dziedzinie
D. Groźba zagłady całej ludzkości

17. Ile tysięcy razy szybciej od człowieka myśli Golem XIV?
A. 1         B. 10           C. 100           D. 1000

18. Kto kogo pytał: Czy polifakultatywne audytorium z „Golema” istotnie ewokowało taki model?
A. Fijałkowski Lema?          B. Bereś Lema            C. Jarzębski Lema            D. Lem Lema

19. W którym roku Golem został doradcą Białego Domu?
A. 2019          B. 2020             C. 2021               D. 2022

20. Który komputer przestał się odzywać do konstruktorów?
A. Gilgamesh              B. Ajax             C. Honnest Annie              D.SupermasterSeria pierwsza – Wigilia ‘2016

01. Zdaniem ekspertów, do czego Golemowi XIV i Zacnej Ani około godziny drugiej w nocy było potrzebne więcej niż zwykle energii?
A. Do osiągnięcia drugiej szybkości psychozoicznej         
B. Do uniemożliwienia rezurekcji          
C. Do zatarcia śladów        
D. Do zainfekowania Federalnej Sieci Komputerowej

02. Na czym nie da się grać muzycznej symfonii?
A. Na marchewce      B. Na durszlaku      C. Na pilocie RTV      D. Na grzebieniu

03. Która z kolęd opisuje istotę kodu genetycznego?
A. Anioł pasterzom mówił       B. Bóg się rodzi      C. Cicha noc       D. Dzisiaj w Betlejem

04. W którym roku ukazał się po polsku drugi ze znanych wykładów Golema XIV?
A. 1975       B. 1978      C. 1981     D. 1984

05. Czym zamachowcy chcieli zniszczyć Golema XIV za pierwszym razem?
A. Dynamitem      B. Napalmem       C. Trotylem         D. Semtexem

06. Który prezydent USA jako pierwszy zarządzał USIB-em?
A. Nixon       B. Reagan        C. Bush        D. Carter

07. Ile ważył Golem XIV?
A. 2644 kg        B. Około 86 ton       C. Kilka tysięcy ton      D. Kilkadziesiąt tysięcy ton

08. Jaką „dyplomatyczną rangę” zyskali z czasem Creve i Popp?
A. konsul        B. attache          C. ambasador            D. chargé d'affaires

09. Jaki tytuł nosiła książka, w której pierwszy raz pojawił się Golem XIV?
A. „Doskonała próżnia”        B. „Wielkość urojona”        C. „Golem XIV”           D. „Głos Pana”

10. Kim był Pan Lem w aspekcie religijnym?
A. Agnostykiem        B. Ateistą        C. Indyferentykiem        D. Teistą


Dotychczasowi UCZESTNICY KONKURSU CZYTELNICZEGO
(Stan na 3 marca 2017)

NR UCZESTNIK ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3  SUMA punktów
1 Janas Magdalena, Kraków 20  16 12  48
2 Jasik Agata, Dąbrowa Górnicza 20  16 10  46
3 Jastak Kinga, Kraków 20  20 16  56
4 Kłoda Bogusław, Kraków 20  20 20  60
5 Kryszkiewicz Piotr, Milicz 20  16 20  56
6 Leśniak Agnieszka, Kraków 18  - -  18
7 Mielcarek Zofia, Szczecin 16  20 20  56
8 Ples Marek, Jaworzno 20  16 10  46
9 Sidorowicz Piotr, Mińsk Mazowiecki 20  - -  20
10 Strzeboński Iwo, Kraków 20  16 16  52
11 Strzeboński Maciej, Kraków 20  16 16  52
12 Tomczak Aleksander, Kraków 20  - -  20
13 Witkowska Małgorzata, Gdynia 20  16 -  36REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia) odbędzie się Konkurs ze znajomości dzieła „Golem XIV” autorstwa człowieka Stanisława Lema (określanego przez Ziemian jako Mędrzec i Wielki Pisarz).
 1. Organizatorem Konkursu jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie).
 2. W Konkursie może wziąć udział każda istota zamieszkująca Wszechświat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu. Organizator dopuszcza uczestników z wszechświatów równoległych, lecz nie odpowiada za trudności związane z transportem. Organizator ostrzega (zwłaszcza Damy) przed relatywnie sporym, niestety, wzrostem masy, który towarzyszy podróżom z prędkościami przyświetlnymi.
 3. Konkurs składa się z sześciu comiesięcznych etapów (styczeń-czerwiec 2017), podczas których zadanych zostanie w sumie 60 pytań, oraz z etapu siódmego, który odbędzie się po wakacjach (patrz podpunkt „c”).
  a) Podczas każdego z etapów I-VI trzeba odpowiedzieć na 10 pytań, które zostaną ogłoszone na stronie www.ogrodoswiadczen.pl.
  Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa (w paru pytaniach właściwe są dwie odpowiedzi, ale wystarczy wskazać jedną z nich, by zdobyć maksymalną liczbę punktów).
  Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres biuro@ogroddoswiadczen.pl, zaznaczając numer pytania i wybraną odpowiedź (np. 1-A, 2-B itp.).
  W e-mailu z odpowiedziami należy podać imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwę jego miejscowości zamieszkania (np. Katarzyna Jabłońska, Nidzica); poza Polską również nazwę kraju (np. Jan Adam II, Vaduz, Liechtenstein).
  b) Pytania zostaną ogłoszone – odpowiednio – w Wigilię 2016 oraz 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2017. We wszystkich pierwszych sześciu etapach można wziąć udział od 24 grudnia 2016 do 30 czerwca 2017 do godziny 23:59:59. Odpowiedzi przysłane nawet sekundę później nie zostaną przyjęte (nie ma przebacz). W pierwszych sześciu etapach można korzystać z dowolnych źródeł i podpowiedzi.
  c) Siódmy etap Konkursu rozpoczyna się w niedzielę 10 września 2017 o godzinie 12:00 na terenie Ogrodu Doświadczeń i wymaga osobistej obecności uczestników. Otrzymują oni kwestionariusze z dwudziestoma pytaniami. Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Trzeba opierać się tylko na własnej wiedzy i pamięci, nie wolno korzystać z żadnych źródeł ani z podpowiedzi. VII etap trwa nie dłużej niż pół godziny (ale kwestionariusze można oddawać wcześniej). Żeby wziąć udział w VII etapie, trzeba do czwartku 7 września 2017 do godziny 23:59:59 wysłać mejlem swoje zgłoszenie (tylko imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) pod adresem biuro@ogroddoswiadczen.pl.
  Zgłoszenie przysłane nawet sekundę później nie zostanie przyjęte.
  d) Bezpośrednio po zakończeniu VII etapu rozpoczyna się finał Konkursu, który polega na zsumowaniu etapowych indywidualnych wyników i ogłoszeniu łącznej punktacji oraz na wręczeniu nagród zwycięzcom. Laureatami Konkursu zostaje tych dziesięciu uczestników, którzy w kolejności zdobyli w sumie najwięcej punktów. Przy równej liczbie punktów wyższą lokatę zajmuje ta osoba, która uczestniczyła w większej liczbie etapów. Jeśli i to nie dałoby rozstrzygnięcia, decydują pytania dodatkowe losowane przez rywali.
  e) Tematyka pytań VII etapu Konkursu oraz ewentualnych pytań dodatkowych może (nie musi) dotyczyć faktów z życia i twórczości Stanisława Lema nie związanych z dziełem „Golem XIV”.
  Wiele źródłowych informacji znaleźć można na internetowej stronie Mistrza (lem.pl), zwłaszcza w Lemopedii, a także w książce Stanisława Beresia „Tako rzecze Lem”.
  f) Informacje o uczestnikach Konkursu (tylko imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz liczba zdobytych punktów) będą sukcesywnie podawane na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl.
  g) Prawidłowe odpowiedzi na 60 konkursowych pytań zostaną podane na internetowej strronie Ogrodu w pierwszej połowie lipca 2017
 4. Zasady punktacji:
  a) Jeśli odpowiedzi na 10 miesięcznych pytań zostaną nadesłane w ciągu miesiąca od ich ogłoszenia – uczestnik zabawy za trafną odpowiedź na każde pytanie dostaje dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus dwa punkty.
  b) Jeśli odpowiedzi na 10 miesięcznych pytań zostaną nadesłane po upływie miesiąca od ich ogłoszenia – uczestnik zabawy za trafną odpowiedź na każde pytanie dostaje jeden punkt, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus jeden punkt.
  c) Za trafną odpowiedź w siódmym etapie dostaje się cztery punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus cztery punkty
 5. Podstawą konkursowych rozstrzygnięć jest treść książki „Golem XIV” wydanej w 2009 roku w kolekcji "Gazety Wyborczej".
 6. Wszelkie kwestie nie wymienione w regulaminie podlegają ziemskim zasadom dobrego obyczaju.
 7. Nad przebiegiem Konkursu czuwa (oraz spory i wątpliwości rozstrzyga) trzyosobowe jury: Stanisław Remuszko – dziennikarz, pasjonat twórczości Stanisława Lema, Krystian Gardian – teolog i historyk, przedstawiciel Ogrodu Doświadczeń, Rafał Sworst, fizyk – kierownik Ogrodu Doświadczeń. Jury kieruje się niniejszym Regulaminem oraz zdrowym rozsądkiem.
 8. Pierwsza nagroda w Konkursie to SŁAWA i komplet dzieł Mistrza (33 tomy). Zwycięzca otrzymuje również widoczną na zdjęciu odlaną z metalu statuetkę przechodnią, czyli strasznie ciężką (złoto?) butelkę Lemoniady, ufundowaną przez sławne wydawnictwo "Prószyński Media".
  Kto wygra trzy konkursy czytelnicze (niekoniecznie pod rząd!), ten dostaje statuetkę na zawsze. Pozostałe nagrody, to cenne książki, wielkie czekolady oraz gratisowe bilety sezonowe do Ogrodu Doświadczeń.
 9. Istotne postanowienia niniejszego Regulaminu nie ulegną zmianie, ale mogą jeszcze zostać wprowadzone drobne poprawki i uzupełnienia formalne i stylistyczne - pod warunkiem, że nie są niekorzystne dla Konkursowiczów.