Karta Rodzinna 3+

Informujemy, iż muzeum honoruje Krakowską Kartę Rodzinną 4+ i 3+, akcję mającą na celu promowanie wielodzietnego modelu rodziny. Każda rodzina posiadająca czworo i więcej dzieci, odwiedzając muzeum z kartą uzyska rabat na bilety rodzinne.

Bilet rodzinny do Ogrodu Doświadczeń: 14,50 (dwoje dorosłych i dwoje dzieci lub jedna osoba dorosła i troje dzieci).

Każdy piąty i kolejny członek rodziny posiadający ważną KKR 3+ jest uprawniony do wstępu do Ogrodu na podstawie dodatkowo zakupionego biletu.
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 3,50 zł

Więcej informacji na stronie:
www.kkr.krakow.pl