Trzy wahadła

Co tu można zrobić
Przy pomocy linki pociąganej rytmicznie staraj się pobudzić wahadła do drgań. Uwaga: nie należy robić tego zbyt szybko. Jedynie przy pewnej charakterystycznej, innej dla każdego wahadła, częstotliwości udaje się wprawić je w drgania o dużej amplitudzie. Równoczesne wprawienie wszystkich trzech wahadeł w ruch drgający o dużej amplitudzie nie jest możliwe. Zauważ, że im większa jest długość wahadła (im dłuższe są linki, na których wisi kula), tym dłuższy jest okres drgań własnych wahadła, co oznacza, że rzadziej pociągasz za linkę, żeby je rozkołysać.

Dlaczego tak się dzieje
Drgania harmoniczne, częstotliwość drgań własnych, okres drgań, rezonans, częstotliwość rezonansowa.

Ciekawostki
W 1940 r. w wyniku zjawiska rezonansu uległ zniszczeniu most wiszący nad przesmykiem Tacoma w Stanach Zjednoczonych. Rozpiętość centralnego przęsła mostu wynosiła ponad 900 m. Drgania mostu zostały wywołane przez wiejący wiatr.