Dziurawy labirynt

Co tu można zrobić

Włóż kulę do pierścienia i umieść w pozycji „START”. Odpowiednio pociągając za dwa końce sznura prowadź kulę przez dziurawy labirynt tak, by wpadła do otworu z napisem „META”. Możesz konkurować z osobą po drugiej stronie. Kula zwycięzcy pojawi się w bocznym wylocie jako pierwsza.


Dlaczego tak się dzieje

Kierunek, w którym przemieszcza się pierścień z kulą, określa siła wypadkowa, która jest wynikiem złożenia sił pochodzących od dwóch części sznura.
Model nawiązuje do składania wektorów, które są obiektami stosowanymi do określania wielkości fizycznych takich jak siła czy prędkość. Każdy wektor posiada moduł (określający
jego wartość, np. siła o wartości 5 N), punkt zaczepienia, kierunek i zwrot.


Ciekawostki

Wektory prędkości samochodów, które poruszają się po prostej drodze w przeciwne strony, mają ten sam kierunek. Przeciwny jest ich zwrot.