Dwa wózki

Co tu można zrobić
1. Ustaw wózki na końcach toru. Usiądź na jednym z wózków i używając liny przyciągnij drugi, pusty wózek. Zapamiętaj miejsce zderzenia obu wózków. Powtórz doświadczenie z drugą osobą na drugim wózku. Czy miejsce zderzenia zmieniło się?
2. Ustaw pusty wózek na środku toru. Popchnij w jego kierunku drugi wózek tak, aby doszło do zderzenia. Jak zachowują się wózki po zderzeniu? Czy wynik eksperymentu zmieni się, jeśli na wózku uderzającym będzie ktoś siedział?

Dlaczego tak się dzieje
1. Pomimo tego, że tylko jedna osoba ciągnie linę, oba wózki poruszają się. To przejaw trzeciej zasady dynamiki Newtona: działając na drugi wózek pewną siłą, sami doznajemy  działania siły o tej samej wartości, lecz przeciwnie skierowanej. Zasada ta często nazywana jest zasadą akcji i reakcji. Miejsce zderzenia zależy od pędu obu wózków. Pęd w układzie wózków podlega zasadzie zachowania, co oznacza, że przed i po zderzeniu jest taki sam. Ponieważ pęd jest iloczynem masy i prędkości, obciążenie (zwiększenie masy) drugiego wózka owocuje zmniejszeniem jego prędkości, a w konsekwencji zmianą miejsca zderzenia.
2. Podczas zderzenia wózek spoczywający przejmuje energię jadącego wózka (energia również podlega zasadzie zachowania). Konsekwencją przekazania energii jest zatrzymanie się pchniętego przez nas wózka. Jeśli masa wózków nie jest równa, oba wózki po zderzeniu poruszają się. Taka sytuacja ma miejsce jedynie przy zderzeniu sprężystym. Jeśli wózki zlepiłyby się ze sobą, mielibyśmy do czynienia ze zderzeniem niesprężystym.

Ciekawostki
Zasada zachowania pędu to podstawa działania silników odrzutowych, gdzie pęd wyrzucanych gazów jest równy pędowi pojazdu (lecz przeciwnie skierowany).