Akustyka

w rolach głównych nietypowe instrumenty muzyczne, a wśród nich najważniejszy: Twoje struny głosowe
Rura głosowa (telegraf akustyczny)
Kamienne cymbały
Kamienny kamerton
Organy rurowe
Szumiące rury
Ksylofon
Trójkąty
Gong tam-tam
Wietrzne gongi
Dzwony rurowe
Dudnienia
Ogniskowanie dźwięku